1. Nieuws
 2. Nieuwe documenten en tools beschikbaar voor regio’s

Nieuwe documenten en tools beschikbaar voor regio’s

12 augustus 2020

Op de website (toolkit) hebben we de afgelopen periode nieuwe documenten en tools voor geboortezorgregio’s gepubliceerd. Hieronder vind je een overzicht:

 • Factsheet over gebruikersgroepen
  Gebruikers spelen een centrale rol in VIPP Babyconnect. Landelijk en regionaal geven gebruikers vorm aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. In deze factsheet lees je meer over de rol en inzet van gebruikers op landelijk niveau.
 • Factsheet over usecases
  Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te kunnen realiseren, is het noodzakelijk te weten welke gegevens op welk moment van belang zijn. Om daar achter te komen, werkt VIPP Babyconnect met use cases. In deze factsheet lees je daar meer over.
 • Handreiking bij schrijven subsidieaanvraag
  Deze handreiking beschrijft de onderdelen van het regionale projectplan en de begroting voor de ICT-techniek, en dient tevens als een regionale implementatie-template.
 • Handreiking keuze leveranciers
  In deze handreiking vind je informatie over ICT-leveranciers in de geboortezorg. Dit document is bedoeld voor regionale partnerschappen die een subsidieaanvraag ingediend hebben of gaan indienen en die afspraken willen maken met leveranciers.
 • Stappenplan voor de trainingsmodule financiële administratie
  In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe de administratie gevoerd wordt en de afspraken hierover.
 • 10 meest gestelde vragen over financiële administratie
 • Handreiking communicatie voor de regio’s
  Deze handreiking is voor communicatieprofessionals die aan de slag gaan met communicatie over de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in hun regio.
 • Presentatie ministerie van VWS over outcomedoelen VIPP Babyconnect
  In deze presentatie van het ministerie van VWS krijg je informatie over het Informatieberaad en de vier outcomedoelen van VIPP Babyconnect
 • VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel
  Dit afsprakenstelsel bevat technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie die nodig zijn om gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling van geboortezorg te bereiken. Hiermeel kunnen regio’s en leveranciers concreet aan de slag.