Module financiële administratie

Als je aan de slag gaat met de implementatie digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg met het VIPP programma Babyconnect dan is de mogelijk om de financiële administratie van je project uit handen te geven aan het landelijk programmabureau.

In deze module wordt uitgelegd hoe de administratie gevoerd wordt en de afspraken hierover. Deze module kun je volgen in Utrecht, maar kan ook in de regio gegeven worden. 

Hieronder vind je een stappenplan over de taken van de penvoerder en het programmabureau van VIPP Babyconnect bij het voeren van de financiële administratie.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met onze trainer, Marleen Veninga.