Handreiking bij schrijven subsidieaanvraag VIPP Babyconnect (technisch implementatieplan)

Regionale partnerschappen die subsidie willen aanvragen dienen een projectplan en begroting op te stellen met daarin de randvoorwaarden om aan de slag te kunnen gaan met digitale gegevensuitwisseling. Deze handreiking beschrijft de onderdelen van het regionale projectplan en de begroting voor de ICT-techniek, en dient tevens als een regionale implementatie-template.

Bij deze handreiking is een werkdocument ontwikkeld waarmee het regionaal partnerschap geholpen wordt bij het opstellen van een (implementatie) plan van aanpak, welke onder andere nodig is voor de subsidieaanvraag.

Heb je een vraag over deze handreiking en/of het werkdocument?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.