Handreiking keuze leveranciers VIPP Babyconnect

  1. Toolkit
  2. Handreiking keuze leveranciers VIPP Babyconnect

In deze handreiking delen we informatie over ICT-leveranciers in de geboortezorg. Dit document is bedoeld voor regionale partnerschappen die een subsidieaanvraag ingediend hebben of gaan indienen en die afspraken willen maken met leveranciers.

ps. Dit document is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders en is nog in concept. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit document? Laat het ons weten via info@carecodex.org. Samen weten we meer. Samen komen we verder.

Over deze handreiking

Het programmabureau maakt met leveranciers afspraken over het delen van kennis, het doen van aanpassingen in hun software en het uitvoeren van proeven. Leveranciers ontvangen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten. Voorwaarde is dat leveranciers zich conformeren aan het afsprakenstelsel van Babyconnect en dat hun oplossingen voor de geboortezorg betaalbaar zijn.

Regio’s besluiten zelf welke oplossingen zij afnemen van leveranciers om gegevensuitwisseling in de geboortezorg tot stand te brengen. Deze handreiking vormt hiervoor een leidraad. Daarnaast ondersteunt het programmabureau de regio’s desgewenst in het proces rondom regionale afspraken met de leveranciers.

Heb je een vraag over deze handreiking?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.