Eindgebruikers blijven het kompas

 1. Jaaroverzicht
 2. Eindgebruikers blijven het kompas

Eindgebruikers blijven het kompas

In juni 2024 is digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg in de basis geïmplementeerd en gaat het subsidieprogramma VIPP Babyconnect richting afronding. Omdat de ontwikkelingen niet stilstaan, is het belangrijk dat de eindgebruikers in de geboortezorg betrokken blijven en invloed hebben. Zij blijven het kompas waarop de koers voor digitale gegevensuitwisseling wordt bepaald.

Om dit mogelijk te maken is een zelfstandige eindgebruikersorganisatie in de geboortezorg nodig. Dit is een diverse groep waarin iedereen vertegenwoordigd is; cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/onderzoekers. Een groep die het mandaat heeft om de stem van eindgebruikers te vertegenwoordigen en besluiten te nemen. In 2023 is hiervoor een eerste aanzet gegeven door de in maart 2023 aangestelde Kwartiermaker Eindgebruikersorganisatie.

Eindgebruikers zijn onmisbaar

Eindgebruikers zijn essentieel in de realisatie van veilige digitale gegevensuitwisseling. Ook in 2023 hebben we, samen met de eindgebruikers, gezocht naar oplossingen die tegemoetkomen aan de wensen van de eindgebruikers. De eindgebruikers hebben bijvoorbeeld:

 • Meegedacht over het XIS keurmerk geboortezorg
  Tijdens de eindgebruikersbijeenkomsten in september hebben eindgebruikers meegedacht over de vorming en formulering van het normenkader voor het XIS Keurmerk Geboortezorg.
  Lees meer >>>

 • Input gegeven in eindgebruikersbijeenkomsten
  Wat is er na 2024 nodig om met de eindgebruikers in contact te blijven en verder te kunnen met digitale gegevensuitwisseling? Wat is er nodig om dit te faciliteren? Is een online platform of community hierbij mogelijk een tool die ondersteunend kan zijn? Met deze vraagstukken zijn we met een kleine groep eindgebruikers tijdens twee online bijeenkomsten in juni aan de slag gegaan. De eindgebruikers vonden een online ‘community’ zeker helpend en hadden goede ideeën over wat er nodig is om deze succesvol te laten zijn. De uitkomsten krijgen een vervolg.
  Lees meer >>>
 • Meegekeken met de viewer
  We zijn weer een stapje verder met de dataset in de viewer dankzij de aanwezigheid van zo’n dertig eindgebruikers bij de online-bijeenkomsten in mei. (Klinisch)verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten en kraamverzorgenden hebben actief deelgenomen en hun minimale vereisten en wensen over de dataset in de viewer gedeeld. Hier zijn we mee aan de slag gegaan!
  Lees meer >>>
 • Interviews gegeven over de drive om mee te doen aan landelijke eindgebruikersgroepen
  Om eindgebruikers regisseur van veilige digitale gegevensuitwisseling te maken, kennen we vier eindgebruikersgroepen: Cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/onderzoekers. In maart is onder de cliënten en zorgverleners die deelnemen aan de landelijke eindgebruikersgroepen een vragenlijstje afgenomen en zijn gesprekken gevoerd. We vroegen hen: Wat is je drive om mee te doen aan landelijke eindgebruikersgroepen en welke kracht/expertise wil jij de komende periode leveren?
  Lees meer >>>