1. Nieuws
  2. Eindgebruikers denken en doen mee

Eindgebruikers denken en doen mee

30 maart 2023

Om eindgebruikers regisseur van veilige digitale gegevensuitwisseling te maken, kennen we vier eindgebruikersgroepen: Cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/onderzoekers. Onlangs is onder de cliënten en zorgverleners die deelnemen aan de landelijke eindgebruikersgroepen een vragenlijstje afgenomen en zijn gesprekken gevoerd. We vroegen hen: Wat is je drive om mee te doen aan landelijke eindgebruikersgroepen en welke kracht/expertise wil jij de komende periode leveren?

Resultaten interview eindgebruikers
De resultaten uit een kleinschalig onderzoek laat zien dat er een enorme betrokkenheid is bij eindgebruikers om mee te willen denken om veilige digitale gegevensuitwisseling tot een succes te maken!
De vragenlijst is onder 40 cliënten en zorgverleners uitgezet. Hiervan hebben er 19 aanvullende gesprekken plaatsgevonden. Uit die gesprekken blijkt dat we een mooie groep eindgebruikers hebben, die met veel passie betrokken zijn.  Een greep uit de reacties:

  • Ik wil graag deelnemen om dingen goed geregeld te krijgen.  
  • Ik wil graag de linking pin zijn tussen landelijke onderwerpen en de vertaling naar de regio.
  • Ik zie echt de meerwaarde in dit project (veilige digitale gegevensuitwisseling). Ik denk graag mee hoe het gerealiseerd moet worden, maar ook om uit te leggen aan mijn collega’s hoe we stappen zetten.  
  • Het is fijn om mijn kennis uit meerdere invalshoeken in te kunnen zetten en zo voor cliënten meerwaarde te creëren. 

Ook blijkt dat eindgebruikers niet per sé als groep cliënten of zorgverleners betrokken willen zijn, maar juist op thema’s willen meedenken. Daar krijgen zij energie van. 
Die thema’s kunnen vanuit het landelijk programmabureau worden aangedragen, maar dit kan ook vanuit de regionale partnerschappen of uit de eindgebruikers zelf komen. De landelijke manier van duurzaam borgen levert ook vraagstukken en betrokkenheid op voor de eindgebruikers.

Online informatiesessie
In het kader van kennis delen stonden in de maand maart meerdere online informatiesessies gepland over o.a. eindgebruikers. Dit waren twee interactieve sessies, waar we met eindgebruikers in gesprek gingen. Aan de hand van een presentatie hebben we geïnteresseerden bijgepraat over de thema’s en aanpak voor de komende tijd.

Eindgebruikers aan de slag met viewer
Met de eerste resultaten van een functionele gebruikerstest in Utrecht en de eerste implementatie in Noord-Holland gaan eindgebruikers echt aan de slag om eisen en wensen rondom de viewer op een rijtje te zetten. Welke data wordt er zichtbaar in de viewer? Waar en hoe wordt de data getoond? En wat vindt de eindgebruiker daarvan?
In het regionale partnerschap Utrecht/Amersfoort komt een eindgebruikersbijeenkomst om deze vragen te beantwoorden en levert input om de viewer verder te ontwikkelen. In Noord-Holland is onlangs een gebruikersraad ingericht om de eerste ervaringen uit te wisselen en hier kan gewerkt worden aan verdere uitrol. En ook daar leveren de zorgverleners input voor de doorontwikkeling van de viewer. De eerste implementaties zijn gestart.

Doe mee, denk mee
Ben je actief in de geboortezorg? Wil jij meedenken over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg als eindgebruiker neem dan contact op: eindgebruikers@geboortezorg.org