Stem van eindgebruikers

  1. Jaaroverzicht
  2. Stem van eindgebruikers

Om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren is betrokkenheid van alle eindgebruikers nodig. VIPP Babyconnect heeft daarom in 2020 met vier eindgebruikersgroepen samengewerkt aan oplossingen die aansluiten op de praktijk.

De eindgebruikersgroepen zijn onderverdeeld in cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten en statistiekbeheerders. Hun ervaringen, suggesties en feedback zijn een onmisbare schakel in het VIPP-programma en helpen de (geboorte)zorg stappen te zetten in de digitale gegevensuitwisseling.

De eindgebruikersgroepen 2020

Gedurende 2020 kwamen de eindgebruikersgroepen regelmatig samen. Tijdens deze bijeenkomsten draaide het om kennismaking met elkaar en met VIPP Babyconnect, het uitwisselen van kennis en het geven van richting aan de rol van de eindgebruikers. Ook werden de eindgebruikers betrokken bij de testfases en bij het vormgeven van het functioneel ontwerp. Elkaar digitaal ontmoeten was anders en soms een uitdaging. Evengoed was er veel inzet vanuit de deelnemers, net als veel ruimte voor inbreng, interactie en het delen van verhalen. Omdat juist de interactie zo belangrijk is, maakten we voor de bijeenkomsten gebruik van Miro, een digitaal whiteboard.

Eindgebruikersgroep cliënten

De eindgebruikersgroep cliënten, gestart met zes vrouwen, kwam op 31 januari tijdens de E-healthweek voor het eerst bijeen. Er werden verwachtingen besproken, afspraken gemaakt en er werd gekeken naar een taakverdeling die aansluit op competenties en interesses. De bijeenkomst van april was de eerste van een tweetal bijeenkomsten die in het teken stonden van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Besproken werd wat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) precies is, wat je er mee kunt, en welke functionaliteiten en gegevens de eindgebruikersgroep cliënten in hun PGO willen zien. De tweede sessie, op 8 mei, stond in het teken van de ideale PGO van de deelnemers. Samen met MedMij werden de gebruikers meegenomen in de PGO en verkenden we wat hun wensen voor hun eigen PGO zijn. De bijeenkomst van september stond in het teken van het bespreken van de doelen die het Informatieberaad heeft gesteld. Regio’s die subsidie aanvragen moeten met deze doelen aan de slag en de landelijke eindgebruikersgroepen monitoren op één of meerdere doelen. Welke doelen er zijn, bij welk doel deze eindgebruikersgroep een rol heeft en hoe we hiermee in de deze groep aan de slag kunnen, onderzochten we gezamenlijk.

De eindgebruikersgroep zorgverleners

Verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, kraamverzorgenden, kinderartsen, verpleegkundigen en anderen die actief zijn in de geboortezorg nemen deel aan de eindgebruikersgroep zorgverleners. Zij deelden ervaringen met betrekking tot digitale gegevensuitwisseling en gaven aan welke informatie ze op welk moment graag willen inzien. Ook gaven zij feedback en tips over hoe het eventueel beter zou kunnen. De bijeenkomst in juni gaf de eindgebruikersgroep zorgverleners een kijkje in de toekomst. Tijdens deze online bijeenkomst kregen ze meer informatie over het raadplegen van gegevens en zagen ze hoe dat er mogelijk uit gaat zien. Tijdens de bijeenkomst in september doken de zorgverleners in de doelen die het Informatieberaad heeft gesteld. Regio’s die subsidie aanvragen moeten met de doelen aan de slag en de landelijke eindgebruikersgroepen monitoren op één of meerdere doelen. Welke doelen er zijn, bij welk doel deze eindgebruikersgroep een rol heeft en hoe we hiermee in de gebruikersgroep aan de slag kunnen, onderzochten we samen.

Eindgebruikersgroep zorgorganisaties/zorgnetwerken

Managers en coördinators in de geboortezorg gingen in gesprek over de informatiebehoefte voor organisatie, planning en financiering van de geboortezorg. Zij dachten mee over of het digitale dossier voldoende managementinformatie geeft en hoe het eventueel beter zou kunnen. Tijdens de bijeenkomst in februari kwamen beleidsmakers, bestuurders en directeuren van zorgorganisaties in de geboortezorg bij elkaar en bogen zich over de vraag ‘Wat betekent digitale gegevensuitwisseling voor mijn organisatie?’ Tijdens de bijeenkomst in mei verkenden we welke kwaliteitsmonitors of -dashboards werden gebruikt en wat de ervaringen hiermee waren. Daarnaast waren we benieuwd welke vragenlijsten er bestonden en hoe ze werden ingezet, en naar wat er leefde op dit gebied en welke verwachtingen er waren. Met de input vanuit zorgorganisaties kon ‘eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik’, een van de eisen van het Informatieberaad Zorg, worden vormgegeven.

Eindgebruikersgroep data-analisten/onderzoekers

De groep van data-analisten/onderzoekers kwam regelmatig bij elkaar en ging in gesprek over het verzamelen en rapporteren van gezondheidsinformatie in de geboortezorg voor beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Eindgebruikersdag: eindgebruiker laat stem horen

Tijdens de online eindgebruikersdag van 17 november kwamen alle eindgebruikersgroepen voor het eerst bijeen tijdens een gezamenlijk digitaal evenement. We bouwden voort op de informatie die tijdens de eindgebruikersgroepen bijeenkomsten in september is opgehaald. Daarbij waren alle eindgebruikersgroepen uitgenodigd om gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitkomsten van de bijeenkomsten in september, en stappen te zetten op weg naar een eindgebruikersorganisatie voor 2021 en daarna. De dagelijkse praktijk, rondom het thema ‘verbinden’, stond hierbij centraal. Zo’n 30 leden van de eindgebruikersgroepen namen deel aan deze dag.

Het thema van de eindgebruikersdag was ‘verbinding’. Een passend onderwerp zo bleek. Zo gaven de eindgebruikers in de deelsessies aan behoefte te hebben aan meer verbinding tussen de eindgebruikersgroepen. Ook verbinding met de regio’s kwam als aandachtspunt naar voren. Het programma was verdeeld in gezamenlijke onderdelen en deelsessies. Met een krachtige inleiding over de noodzaak van het centraal stellen van de eindgebruikers trapten Dorine Veldhuyzen, bestuurder VIPP Babyconnect en Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS de bijeenkomst af. Zij maakten meteen duidelijk waarom de eindgebruikersgroepen zo’n onmisbare rol spelen binnen VIPP Babyconnect. “De energie komt van onderop en het wordt vanuit de praktijk bedacht”, aldus Erik Gerritsen. Met de oproep om vooral de stem van eindgebruikers te laten horen, werden de deelnemers vervolgens in de deelsessies aan het werk gezet.

Lees hier meer over de eindgebruikersdag van 17 november.

De uitkomsten

De eindgebruikersdag van 2020 leverde een schat aan informatie, vragen en input op. Hiermee wordt de rol van de eindgebruikersgroepen in 2021 verder vorm gegeven. Zo kregen de eindgebruikers een beeld van waaraan gewerkt wordt. Ook is er een planning gemaakt voor de eindgebruikersgroep bijeenkomsten in 2021. Een aantal tips van de deelnemers is inmiddels opgepakt.