1. Nieuws
  2. Eindgebruikers laten hun stem horen

Eindgebruikers laten hun stem horen

19 november 2020

Tijdens de eerste eindgebruikersdag die VIPP Babyconnect op 17 november organiseerde draaide het om de stem van de eindgebruikers. Wat hebben zij nodig? En hoe willen zij hun stem laten horen? “Als eindgebruikers centraal staan komen we met elkaar tot een oplossing die passend is en werkt voor de mens”, vertelde Dorine Veldhuyzen, bestuurder van VIPP Babyconnect.


Zo’n 30 leden van de gebruikersgroepen namen deel aan de gebruikersdag. Het thema van de eindgebruikersdag was ‘verbinding’. Een passend onderwerp zo bleek. In het hele programma kwam verbinding als rode draad terug. Zo gaven de eindgebruikers in de deelsessies aan behoefte te hebben aan meer verbinding tussen de gebruikersgroepen. Een deelnemer: “Ik wil graag meegenomen worden in wat er aan de andere kant gebeurt.” Ook verbinding met de regio’s kwam als aandachtspunt naar voren. Waar werken zij aan? Waar kunnen eindgebruikers een rol spelen? De gebruikersgroepen willen dat graag weten. Daarnaast is er ook zicht op de ontwikkelingen nodig. “Wat betekent het concreet voor de zorgmedewerkers in mijn organisatie?”, vroeg één van de deelnemers zich af. Als dat helder is, kunnen deze zorgmedewerkers beter worden meegenomen. Duidelijke vragen waarmee het programmabureau aan de slag kan.

Eindgebruiker centraal

Het programma was verdeeld in gezamenlijke onderdelen en deelsessies. Met een krachtige inleiding over de noodzaak van het centraal stellen van de eindgebruikers trapten Dorine Veldhuyzen, bestuurder VIPP Babyconnect en Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS de bijeenkomst af. Zij maakten meteen duidelijk waarom de gebruikersgroepen zo’n onmisbare rol spelen binnen VIPP Babyconnect. “De energie komt van onderop en het wordt vanuit de praktijk bedacht”, aldus Erik Gerritsen aan. Met de oproep om vooral de stem van eindgebruikers te laten horen, werden de deelnemers vervolgens in de deelsessies aan het werk gezet.

Samen maakt je sterker

Gé Klein Wolterink van Registratie aan de Bron organiseerde één van de sessies. Er werd gesproken over welke gegevens iemand nodig heeft van de ander en op welk moment die gegevens dan nodig zijn. “Wie heeft dan de regie”, vroegen zorgverleners zich af. Een belangrijke voorwaarde daarbij is eenheid van taal.
In een sessie die werd begeleid door Renske Trul van MedMij werd gekeken naar welke stem eindgebruikers zelf willen hebben. ‘Het is duidelijk dat me wat te doen staat’ en ‘ik breng ervaringen voor optimale gegevensuitwisseling’ gaven gebruikers na afloop aan. Er is veel behoefte aan samenwerking en samen optrekken. “Samen maakt je sterker”, gaf een deelnemer aan.
Wat de eindgebruikers nodig hebben om de juiste rol te kunnen pakken stond centraal in de derde sessie. Hierbij kwam verbinding veelvuldig terug. Er is behoefte aan het delen van ideeën en ervaringen. Daarnaast is het wenselijk om op de hoogte te worden gehouden van waar anderen mee bezig zijn. “Ik ben benieuwd naar wat er in andere eindgebruikersgroepen wordt besproken”, zei een zorgverlener.

Invalshoeken

Met de input van eindgebruikersdag maken we weer een stap naar het formaliseren van de rol van de eindgebruiker. Er is zicht gekregen op welke rol zij willen pakken en wat daar nog voor nodig is. Het levert daarnaast invalshoeken en onderwerpen op waarover we in 2021 met de gebruikersgroepen verder in gesprek gaan. Voor het programmabureau ligt er een opdracht om te zorgen voor meer verbindingen. Daarmee gaan we aan de slag.

Voor 2021 is een planning gemaakt. Mogelijk dat deze planning naar aanleiding van de eindgebruikersdag nog wat wordt aangepast.