1. Nieuws
  2. Zorgverleners nemen een kijkje in de toekomst

Zorgverleners nemen een kijkje in de toekomst

10 juni 2020

De deelnemers aan de gebruikersgroep zorgverleners op dinsdag 9 juni namen een kijkje in de toekomst. Tijdens deze online bijeenkomst kregen ze meer informatie over het raadplegen van gegevens en zagen ze hoe dat er mogelijk uit gaat zien. “Wat gaaf om te zien dat de ontwikkelingen al zoveel verder zijn dan in december 2019 bij de vorige bijeenkomst”, reageerde een deelnemer.

Bijna dertig mensen namen deel aan de bijeenkomst. Het grootste deel daarvan bestond uit zorgprofessionals. Vanuit alle vakgebieden in de geboortezorgketen en vanuit het hele land waren zorgverleners ‘aangeschoven’. In De Grote Viewerquiz gingen de deelnemers met elkaar de strijd aan. Een leuk begin van de bijeenkomst die meteen al een inkijkje gaf in het doel van een viewer.

Jorrit Spee, Projectleider Landelijke Ontwikkeling bij Babyconnect, ging vervolgens nog wat dieper in op de technische stand van zaken. Daarbij zoomde hij vooral in op het raadplegen van gegevens via een viewer. Jorrit: ”Een viewer is bedoeld om gebruiksvriendelijke gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Daarbij gaat het erom dat je als zorgverlener data van de cliënt kunt raadplegen. Niet alleen data in jouw systeem, maar ook data van andere zorgverleners en uit andere systemen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat zorgverleners gebruik moeten kunnen blijven maken van hun eigen zorgverlenerssysteem.” Het goed regelen van toestemming is daarbij een belangrijke voorwaarden.

Meerwaarde

De zorgverleners kregen vervolgens een demo te zien van drie leveranciers die op dit moment bouwen aan een viewer. Hun viewers voldoen aan de afspraken die zijn vastgelegd voor MedMij (Afsprakenstelsel) en Babyconnect (o.a. Framework). Het zien van de eerste resultaten in de ontwikkelingen, maakte de mogelijkheden en de werking meer inzichtelijk. Het leverde een stortvloed aan vragen en opmerkingen op die waardevol zijn voor de verdere ontwikkeling van de zorgverlenerviewers. “Wat is de meerwaarde van een viewer ten opzichte van de digitale zwangerschapskaart die we nu al delen?”, vroeg een zorgverlener. Het grote verschil daarmee is dat in een viewer altijd de meest actuele informatie te zien is.

Er kwamen ook vragen over het inpassen van de viewer in de eigen systemen, de kosten en de toestemming voor het delen van gegevens. Verbinding met het wijkteams en het aanhaken van ZZP’ers in de geboortezorg werd genoemd als aandachtspunt. De bijeenkomst gaf de zorgverleners meer inzicht in de oplossing waaraan wordt gewerkt. “Het is me nu allemaal een stuk duidelijker”, gaf een deelnemer na afloop aan.

Dit smaakt naar meer
De online bijeenkomst was een succes en smaakt naar meer. Op 9 september vindt de volgende bijeenkomst van de gebruikergroep zorgverleners plaats. Wil je meer weten over de gebruikersorganisatie van VIPP Babyconnect of wil je jezelf aanmelden voor de volgende bijeenkomst? Neem dan contact op met Anneke Kamer, projectleider gebruikersorganisatie: a.kamer@carecodex.org

 

Over de landelijke gebruikersgroepen

De landelijke gebruikersgroepen spelen een belangrijke rol in hoe de digitale gegevensdeling eruit komt te zien in de praktijk. De gebruikersgroepen toetsen bijvoorbeeld de te implementeren (en al ingevoerde) oplossingen. Ook hebben zij een blijvende positie in de innovatie- en beheercyclus. Meer over de gebruikersgroepen lees je in de factsheet.