Nieuwsbrieven in 2020

  1. Jaaroverzicht
  2. Nieuwsbrieven in 2020

In 2020 zijn er elf nieuwsbrieven verschenen. Van de ontvangers heeft gemiddeld 42,2% de nieuwsbrief gelezen. Het ledenbestand groeide in 2020 met 25%. Hieronder de nieuwsbrieven en een opsomming van de onderwerpen.

Nieuwsbrief december 2020 »

Friesland en Zwolle op weg naar subsidieaanvraag, stand van zaken verkenning subsidieaanvraag regio Limburg, geslaagde demonstratie veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg, en aan de slag met de uitkomsten van de eindgebruikersdag.

Nieuwsbrief november 2020 »

Terugblik op de eindgebruikersdag, de noodzaak van een tijdelijke converter en aanvragen nu het nog kan.

Nieuwsbrief oktober 2020 »

Voorbereidingen eindgebruikersdag in volle gang, landelijke afspraken jeugdgezondheidszorg en VIPP Babyconnect, uitbreiding van het ondersteuningsteam en het digitaal platform voor regio’s en eindgebruikers.

Nieuwsbrief september 2020 »

Regio Rijnmond ontvangt subsidie, update van regio Noord-Holland Noord, nieuwe stappen gezet in techniek, eindgebruikersgroepen leveren waardevolle input en nog meer.

Nieuwsbrief augustus 2020 »

Wekelijks online vragenuur over subsidieaanvraag, kennismaking met VIPP Babyconnect ondersteuningsteam en vooruitblik op eindgebruikersbijeenkomsten in september en oktober.

Extra nieuwsbrief juli 2020 »

Speciale nieuwsbrief over het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel én de aangepaste beleidsregel.

Nieuwsbrief juni 2020 »

Een expert- en trainersteam dat de regio’s ondersteunt, Jorrit Spee over de technische implementatie en zorgverleners nemen een kijkje in de toekomst.

Nieuwsbrief mei 2020 »

Regio Noord-Holland Noord als eerste van start, update: extra subsidierondes, eindgebruikersgroep cliënten maakt kennis met PGO, handboek technische architectuur en nieuwe infographics beschikbaar.

Nieuwsbrief maart/april 2020 »

Het (tijdelijke) uitwisselingsplatform waarmee zorgverleners gegevens kunnen delen, nieuws over de subsidierondes en een interview met Anneke Goossen over het belang van eenheid van taal.

Nieuwsbrief februari 2020 »

Het laatste nieuws over lopende subsidieronde, informatiebijeenkomsten in de regio over VIPP-programma Babyconnect, terugblik bijeenkomsten eindgebruikers en Whole System in the Room, kennismaking met officemanager Jolande Voorma-Kanters.

Nieuwsbrief januari 2020 »

De start van de tweede subsidieronde; de planning van de eindgebruikersgroepen voor de komende tijd; kennismaken met bestuurder Sonia Jennings; de basis op orde tijdens Whole System in the Room.

Tip!

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Zo mis je niets meer over digitale gegevensuitwisseling.

Aanmelden nieuwsbrief