1. Nieuws
  2. Gebruikersgroep cliënten maakt kennis met PGO

Gebruikersgroep cliënten maakt kennis met PGO

14 mei 2020

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)? Wat kun je ermee? En welke functionaliteiten en gegevens wil je zien in jouw PGO? Deze en meer vragen kwamen aan bod tijdens de gebruikersgroep cliënten. Samen met MedMij werd een programma opgesteld waarin het ophalen van wensen van cliënten rondom een PGO centraal stond.

In twee korte digitale bijeenkomsten heeft de gebruikersgroep cliënten kennis gemaakt met de PGO. In de eerste bijeenkomst, op 24 april, heeft Renske Trul van MedMij verteld over het ontstaan van de PGO en de huidige stand van zaken op dat gebied.

De tweede sessie, op 8 mei, stond in het teken van de ideale PGO van de deelnemers. Op basis van de input die vooraf was aangeleverd, spraken we met elkaar over momenten voor, tijdens of na een zwangerschap waarop gegevens worden uitgewisseld of zouden moeten worden uitgewisseld. Samen werkten we in een online whiteboard aan het ideale (zwangerschaps) PGO. Zo mogen de volgende gegevens en functionaliteiten volgens de gebruikers niet ontbreken in een PGO:

  • Het medisch dossier (zowel van huisarts als van verloskundige)
  • Uitslagen van medische onderzoeken, zoals NIPT
  • De zwangerschapskaart
  • Medicijngebruik
  • Gegevensoverdracht naar: kraamzorg, huisarts, apotheek
  • Inzage in afspraken
  • Lichamelijke gegevens (bijvoorbeeld gewicht)

Bovendien is daarnaast fijn als je bijvoorbeeld een tijdslijn van de zwangerschap beschikbaar hebt en je advies krijgt over voeding.

Kansen voor de PGO

Vanuit hun eigen ervaring vertelden de deelnemers wat voor hen relevant is en waar de gegevensuitwisseling verbeterd kan worden. “Vaak word je in het diepe gegooid. Informatie die je krijgt is summier. Het zou beter zijn als je stap voor stap uitleg krijgt”, gaf één van de deelnemers aan. “Voor zorgverleners geeft de PGO misschien ook meer inzicht in de cliënt. Als je zelf de informatie en functionaliteiten toevoegt die voor jou belangrijk zijn, geeft dat de zorgverlener een completer beeld”, vulde een andere gebruiker aan. Gegevensuitwisseling met de apotheek bleek bij meerdere deelnemers minder goed te verlopen: “Het is vervelend dat je bij de apotheek elke keer moet uitleggen waarom je een bepaald medicijn krijgt, terwijl dit uitvoerig is besproken met de zorgverleners. Die informatie komt niet bij de apotheker”. Belangrijk blijft wel dat de cliënt zeggenschap heeft over wie wat ziet. “Ik wil zelf kunnen aangeven wie welke informatie mag zien. Eigenlijk zou je per stukje informatie moeten kunnen zeggen of dit gedeeld mag worden en met wie”.

Inzicht

Elkaar digitaal ontmoeten is anders dan als je bij elkaar aan tafel zit. Applicaties waarmee je werkt, zijn nog niet vertrouwd en dat is soms zoeken. Toch was er veel ruimte voor inbreng, interactie en het delen van verhalen. Door de openheid en de inzet van de leden van de gebruikersgroep heeft MedMij informatie opgehaald waarmee ze verder kunnen werken aan PGO’s die aansluiten bij de wensen van de klant. En Babyconnect heeft nog meer inzicht gekregen in welke informatie voor een cliënt van belang is. Een voorbeeld daarvan is de gegevensuitwisseling met de apotheek. Daarin bleek voor veel gebruikers verbetering mogelijk. Een reden om goed te kijken naar hoe de geboortezorg samenwerkt met apothekers en waar verbetering mogelijk is.

Uit een huiswerkopdracht werd duidelijk welke informatie er allemaal wordt gedeeld en gebruikt voor, tijdens en na de zwangerschap. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Hoe zou de ideale PGO eruit moeten komen te zien? Tijdens de bijeenkomst plakten de gebruikers digitale memoblaadjes met de informatie en de functionaliteiten die zij terug willen zien. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

In het VIPP-programma Babyconnect speelt de gebruiker een essentiële rol, want door met de gebruiker samen te werken ontstaat draagvlak én wordt er gewerkt aan oplossingen die aansluiten op de praktijk.

Om tot een gezamenlijke aanpak voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te komen, zijn er vier verschillende gebruikersgroepen opgericht: