Stap: vormgeven projectorganisatie

  1. Implementatie
  2. Stap: vormgeven projectorganisatie

In het plan van aanpak staat hoe de organisatie van het project ingericht wordt. In deze stap werk je de vormgeving verder uit. Zorg ervoor dat de mensen in het team taken uitvoeren waarvan ze energie krijgen en waarin ze goed zijn.

Ondersteuning programmabureau

Het programmabureau VIPP Babyconnect helpt regionale partnerschappen bij de invoering van digitale gegevensuitwisseling. Neem contact op met het programmabureau voor:

 

  • Het verzorgen van trainingen in jouw regio.
  • Informatie over de projectleidersbijeenkomsten. Deze kennisuitwisselingsbijeenkomsten zijn onderdeel van de voorwaarden in de subsidie.
  • Het maken van afspraken over de financiële administratie. Het VIPP-programma kan de financiële administratie uitvoeren voor de regionale partnerschappen.
  • Informatie over de eindgebruikersgroepen. Een van de subsidieverplichtingen is dat regionale partnerschappen deelnemers afvaardigen voor de eindgebruikersgroepen.
  • Afstemming op het gebied van communicatie. VIPP Babyconnect heeft een handreiking communicatie gemaakt voor regio’s. Dit document maakt de communicatieadviseur of projectleider van de regio wegwijs in VIPP Babyconnect en geeft tips, tricks en voorbeelden/middelen om de communicatie in de regio zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.