Stap: maken planning

  1. Implementatie
  2. Stap: maken planning

Met deze stap is het tijd om het ingediende plan van aanpak in de praktijk uit te voeren. Allereerst door het plan verder uit te werken met een mijlpalenplanning en een stakeholdersanalyse.

Mijlpalenplanning

De projectleider maakt een mijlpalenplanning voor het gehele traject en alle onderdelen, zoals de technische implementatie. Hiervoor biedt het programmabureau een format.

Let op: Neem de voortgangsrapportage mee in je planning. Deze rapportage moet jaarlijks ingeleverd worden bij VWS.

Stakeholdersanalyse

Bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling heb je met vele partijen te maken. Deze moeten betrokken, geïnformeerd en soms overtuigd worden. Maak daarom een stakeholdersanalyse, zodat je de belanghebbenden in kaart hebt. Het programmabureau biedt een format van een stakeholdersanalyse.

Let op: een stakeholderanalyse is geen vastgelegd document. Verhoudingen, belangen en partijen kunnen verschuiven. Neem daarom de analyse regelmatig onder de loep.