Monitoren

Het landelijk programmabureau monitort de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Hoe we dit doen leggen we verder uit tijdens de projectleidersbijeenkomsten. Ook daar willen we nauw samenwerken met de regio’s, om zo goed mogelijk te kunnen helpen, signaleren en bijsturen waar nodig.