Stap: concreet maken en plannen outcomedoelen

  1. Implementatie
  2. Stap: concreet maken en plannen outcomedoelen

Een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak zijn de outcomedoelen. Deze doelen en de resultaatverplichtingen staan omschreven in bijlage 1 van de beleidsregel VIPP Babyconnect.

De outcomedoelen

Deze doelen zijn:

  1. Medicatieveiligheid
  2. Patiënt centraal
  3. Overdracht
  4. Eenmalig vastleggen en hergebruik

Meer over outcomedoelen leer je in deze presentatie.

In deze fase ga je de outcomedoelen concreet maken en de uitvoering ervan plannen. Ga fasegewijs te werk. En deel je kennis en je ervaringen van de uitvoering met andere regio’s, zodat je van elkaar leert en helpt. Dit onderwerp staat periodiek op de agenda tijdens de projectleidersbijeenkomsten.