Gebruikers

De geboortezorg in Nederland is gebaseerd op samenwerking tussen diverse zorgverleners en zorgspecialismen en de cliënten zelf. Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren is betrokkenheid van alle eindgebruikers nodig.

Bij VIPP Babyconnect speelt de eindgebruiker een essentiële rol, want door met de eindgebruiker samen te werken aan oplossingen die aansluiten op de praktijk, ontstaat er draagvlak. Input en feedback van de eindgebruikers is daarom van groot belang.

Eindgebruikersgroepen

Om tot een gezamenlijke aanpak te komen die door alle betrokken partijen omarmd wordt, zijn er vier verschillende eindgebruikersgroepen opgericht:

Deze eindgebruikersgroepen vormen het hart van de eindgebruikersorganisatie. In deze groepen worden de kaders van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg vormgegeven.

Meedenken in eindgebruikersgroepen

Vind je goede, gebruiksvriendelijke zorginformatie belangrijk? Denk dan mee in een van de eindgebruikersgroepen van Babyconnect. Wil je dat jouw regio ook start met digitale gegevensuitwisseling? Laat het ons dan weten. Samen ontwerpen we de meest gebruiksvriendelijke zorginformatie!

Voor 2021 is een planning gemaakt voor de bijeenkomsten van de eindgebruikersgroepen.

Eindgebruikersorganisatie

Tijdens de looptijd van het VIPP-programma wordt gewerkt aan de eindgebruikersorganisatie. Het moet een stevige organisatie worden waarin diversiteit, verbinding, samenwerking en betrokkenheid kenmerkend zijn. De eindgebruikersorganisatie is er voor de geboortezorg. Dit betekent dat de eindgebruikersorganisatie een permanente plek krijgt binnen de geboortezorg, zodat eindgebruikers betrokken zijn en blijven.

Regionaal en landelijk

Werken vanuit het perspectief van de eindgebruikers is één van de kaders van VIPP Babyconnect. Daarbij is het belangrijk dat de toegang tot data en de regie bij de cliënt ligt. Eindgebruikers worden zowel op regionaal als op landelijk niveau betrokken. De landelijke eindgebruikersgroepen worden aangevuld met eindgebruikers vanuit de deelnemende regio’s.

Meer weten?

Wil je meer weten over de rol van de eindgebruikers of wil je deelnemen aan een eindgebruikersgroep? Neem dan contact op met Anneke Kamer, projectleider gebruikersorganisatie.