Gebruikers

De geboortezorg in Nederland is gebaseerd op samenwerking tussen diverse zorgverleners en zorgspecialismen en de cliënten zelf. Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren is betrokkenheid van alle gebruikers nodig.

Bij VIPP Babyconnect speelt de gebruiker een essentiële rol, want door met de gebruiker samen te werken aan oplossingen die aansluiten op de praktijk, ontstaat er draagvlak. Input en feedback van de gebruikers is daarom van groot belang.

Gebruikersgroepen

Om tot een gezamenlijke aanpak te komen die door alle betrokken partijen omarmd wordt, zijn er vier verschillende gebruikersgroepen opgericht:

Deze gebruikersgroepen vormen het hart van de gebruikersorganisatie. In de gebruikersgroepen worden de kaders van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg vormgegeven.

Meedenken in gebruikersgroepen

Vind je goede, gebruiksvriendelijke zorginformatie belangrijk? Denk dan mee in een van de gebruikersgroepen van Babyconnect. Wil je dat jouw regio ook start met digitale gegevensuitwisseling? Laat het ons dan weten. Samen ontwerpen we de meest gebruiksvriendelijke zorginformatie!

Voor 2021 is een planning gemaakt voor de bijeenkomsten van de gebruikersgroepen.

Gebruikersorganisatie

Tijdens de looptijd van het VIPP-programma wordt gewerkt aan de gebruikersorganisatie. Het moet een stevige organisatie worden waarin diversiteit, verbinding, samenwerking en betrokkenheid kenmerkend zijn. De gebruikersorganisatie is er voor de geboortezorg. Dit betekent dat de gebruikersorganisatie een permanente plek krijgt binnen de geboortezorg, zodat gebruikers betrokken zijn en blijven.

Regionaal en landelijk

Werken vanuit het perspectief van de gebruikers is één van de kaders van Babyconnect. Daarbij is het belangrijk dat de toegang tot data en de regie bij de cliënt ligt. Gebruikers worden zowel op regionaal als op landelijk niveau betrokken. De landelijke gebruikersgroepen worden aangevuld met gebruikers vanuit de deelnemende regio’s.

Meer weten?

Wil je meer weten over de rol van de gebruikers of wil je deelnemen aan een gebruikersgroep? Neem dan contact op met Anneke Kamer, projectleider gebruikersorganisatie.