1. Nieuws
  2. Veel te bespreken tijdens veldondersteunersoverleg

Veel te bespreken tijdens veldondersteunersoverleg

4 september 2020

Na een maand stil te hebben gelegen vanwege de vakantieperiode, pikten we op 3 september de draad weer op met het maandelijkse veldondersteunersoverleg. De deelnemende partijen bleken niet stil te hebben gezeten en er viel dan ook voldoende te bespreken.

Updates van de veldondersteuners
College Perinatale Zorg (CPZ)
Het CPZ roept geboortezorgpartijen bijeen om met elkaar de documenten van het informatieberaad te bespreken. Andere vraagstukken over digitale gegevensuitwisseling bespreken de geboortezorgpartijen ook in dit overleg.

Ieder jaar belt het CPZ met de bestuurders van VSV’s. Digitale gegevensuitwisseling is een belangrijk onderdeel in de zorgstandaard en dit onderwerp bespreken de bestuurders en het CPZ ook met elkaar tijdens de belronde. Het is mooi om te zien dat er ook op deze manier aandacht besteed wordt aan het thema digitale gegevensuitwisseling en dat eventuele dilemma’s en vraagstukken gesignaleerd kunnen worden.

Bo Geboortezorg
De dataset voor de kraamzorg, onderdeel van het PWD 3.2, is zo goed als klaar. Na een laatste check door de redactieraad is deze definitief. Daarnaast heeft Bo Geboortezorg onder hun leden een enquête uitgezet om na te gaan hoe het staat met digitalisering binnen de kraamzorgorganisaties.

Landelijke ontwikkelingen
Een vast onderdeel in het overleg zijn de landelijke ontwikkelingen. Dit keer kon Susan Osterop, programmamanager van VIPP Babyconnect, vertellen dat er nieuwe producten voor regio’s beschikbaar zijn. Daarnaast is er een artikel gepubliceerd over de verschillende VIPP-programma’s. Dit bericht gaat onder andere in op de mogelijkheid om aan meerdere VIPP-programma’s deel te nemen, mits aan de voorwaarden voldaan wordt. Bekijk deze presentatie over de verschillende VIPP-programma’s en de niveaus waarop samengewerkt wordt.

Verder kon Susan melden dat de samenwerking tussen het programmabureau en RSO Nederland geïntensiveerd is. Hierdoor kunnen zaken goed afgestemd en knelpunten besproken worden.

In september organiseerden Nictiz, Perined en Babyconnect een webinarreeks voor ICT-leveranciers. De reeks had als thema: ‘Het recept voor succesvolle gegevensuitwisseling van geboortezorginformatie.’ Eind augustus hebben we leveranciers wegwijs gemaakt in het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. Een bericht hierover staat op onze site.

Regio’s
Iedere regio is anders en om maatwerk te bieden bij de subsidieaanvraag is het VIPP Babyconnect ondersteuningsteam opgericht, lichtte Susan toe. Helemaal nieuw is deze hulp-op-maat niet, maar het team is uitgebreid met twee experts. Hierdoor kunnen we nog meer gericht ondersteuning bieden. Wel nieuw is het wekelijkse digitale vragenuur op maandagochtend 9.30-10.30 uur. Via een link kunnen deelnemers live vragen stellen aan het ondersteuningsteam.

De stand van zaken in de regio’s
Noord-Holland Noord is gestart met de implementatie en de regio geeft in dit artikel een beknopte update over het verrichte werk van de afgelopen periode. De subsidieaanvraag van Rotterdam Rijnmond is toegekend door het ministerie van VWS. 6 VSV’s doen mee met de aanvraag. Meer informatie lees je in dit persbericht. Daarnaast bereidt een aantal regio’s de subsidieaanvraag voor en geven medewerkers van het programmabureau regelmatig presentaties aan regio’s.

Kortom, er wordt hard gewerkt om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren!

PS. Voorlopig zal het veldondersteunersoverleg digitaal georganiseerd worden. Het eerstvolgende overleg is op 1 oktober. In november nodigen we communicatieadviseurs uit om aan te schuiven. Het is belangrijk om voorafgaand aan het overleg informatie op te halen bij de achterban. Wat er leeft in het veld is belangrijke input voor dit overleg.

Iedere eerste donderdag van de maand komen beleidsmedewerkers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Hierin bespreken we de vragen die spelen in het veld. Het programmabureau informeert de vertegenwoordigers van de geboortezorgpartijen over de stand van zaken.