1. Nieuws
  2. Vipp-regelingen stimuleren digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Vipp-regelingen stimuleren digitale gegevensuitwisseling in de zorg

2 september 2020

Informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional, en zorgprofessionals onderling is niet altijd optimaal. Om deze te verbeteren, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meerdere subsidieregelingen voor de zorg beschikbaar gesteld. Momenteel zijn er 9 regelingen, ook wel VIPP-programma’s genoemd. VIPP staat voor ‘Versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional.’ Babyconnect is zo’n VIPP-programma.

Hieronder vind je een overzicht van de 9 VIPP’s:

Voor iedere regeling kan subsidie aangevraagd worden. Wat de voorwaarden hiervoor zijn, verschillen per programma. De activiteiten die uitgevoerd en de resultaten die behaald moeten worden zijn daarbij ook uiteenlopend. Wel is het zo dat de zogenaamde ‘outcomedoelen’ leidend zijn voor alle regelingen. Deze doelen zijn vastgesteld in het Informatieberaad Zorg, waarin zorgorganisaties en overheid met elkaar landelijke afspraken maken om tot veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling te komen.

Meer informatie over het Informatieberaad Zorg en outcomedoelen vind je hier>>>

Je kunt je inschrijven voor een regeling wanneer je binnen de doelgroep valt. Doordat de specifieke voorwaarden per regeling verschillen, kunnen sommige zorgverleners of -organisaties aan meerdere VIPP-programma’s meedoen. Een ziekenhuis, bijvoorbeeld, kan deelnemen aan zowel InZicht als Babyconnect en VIPP 5.

Voor meer informatie over de VIPP-regelingen bekijk je deze presentatie, met daarin o.a. een overzicht per regeling van het doel, deelnemers, aanpak, resultaten, en standaarden.