1. Nieuws
  2. Interview Pieter en Evelien (ondersteuningsteam VIPP Babyconnect): ‘We bieden regio’s praktische hulp’

Interview Pieter en Evelien (ondersteuningsteam VIPP Babyconnect): ‘We bieden regio’s praktische hulp’

11 augustus 2020

Pieter Don en Evelien Cellissen versterken sinds half juni het ondersteuningsteam van VIPP Babyconnect. Zij en de andere collega’s van het team bieden VSV’s, IGO’s en aankomende regionale partnerschappen hulp op maat bij het maken van een subsidieaanvraag VIPP Babyconnect voor de implementatie van digitale gegevensuitwisseling.

Pieter en Evelien, vertel eens iets over jullie achtergrond?

Pieter: Als projectleider/adviseur help ik organisaties in de zorg om eHealth succesvol te maken. Ik ben technisch bedrijfskundige en naast mijn eigen adviesbureau werk ik parttime als projectleider eHealth bij een groot bedrijf.

Evelien: Van origine ben ik verloskundige, maar niet meer praktiserend. Ik heb onder andere gewerkt bij de KNOV en het CPZ, waar ik VSV’s adviseerde over de organisatie van integrale geboortezorg en de implementatie van de zorgstandaard.

Jullie zijn onlangs gestart. Wat zijn de eerste indrukken?

Pieter: Dat er al veel informatie is ontwikkeld. De afgelopen periode heb ik een aantal online bijeenkomsten bijgewoond. Ik merkte dat nog niet iedereen weet wat VIPP Babyconnect is en wat de techniek inhoudt. Daar ligt voor ons een mooie taak.

Evelien: Het valt mij op dat niet iedere regio even ver is. De ene regio staat in de startblokken om de subsidieaanvraag in te dienen, terwijl een andere zich nog aan het oriënteren is hoe ze digitale gegevensuitwisseling wil vormgeven. Ook zie ik dat zorgverleners en beroepsgroepen graag aan de gang willen met digitale gegevensuitwisseling, maar niet weten hoe ze dat moeten doen.

Hoe ondersteunen jullie de regionale partnerschappen?

Evelien: Een belangrijk onderdeel van ons werk is om personen en organisaties in de geboortezorgketen met elkaar in contact te brengen. We zorgen ervoor dat de juiste kennis, op de juiste plek, bij de juiste persoon of personen belandt.

Pieter: Ook geven we veel informatie, over bijvoorbeeld wat de techniek en aanpak inhouden. Regio’s maken we wegwijs in de relevante kennis, formats en praktijkvoorbeelden.

Evelien: We denken actief mee in hun traject van de subsidieaanvraag en implementatie. Desgewenst ondersteunen we regio’s met presentaties, trainingen en communicatiemiddelen.

Pieter Don (33) is getrouwd en vader van vier jonge dochters. Hij woont in Elst, gemeente Rhenen. Sinds kort is hij zijn eigen adviesbureau gestart. In zijn vrije tijd klust hij graag aan het huis of is hij in de tuin te vinden.

Evelien Cellissen (46) is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Maastricht. Zij leidt verschillende projecten in de geboortezorg, werkt daarnaast als docent aan de Academie Verloskunde Maastricht en doet promotieonderzoek naar cliëntervaringen met integrale geboortezorg. Koken, afspreken met vrienden en wandelen doet zij graag wanneer ze niet aan het werk is.

Wat doen jullie niet?

Evelien: We nemen niet het projectleiderschap in de regio op ons en schrijven geen subsidieaanvraag. Wel adviseren en ondersteunen we regionale partnerschappen hierbij.

Zoals Evelien al aangaf, zijn er ook regio’s waar nog geen partnerschap gevormd is. Kunnen jullie daarbij ook een helpende hand bieden?

Pieter: Jazeker. Het geboortezorglandschap hebben we goed in kaart en we helpen graag bij het vormen van de samenwerking. We weten de juiste partijen te vinden en waar nodig te benaderen, bijvoorbeeld als er nog geen penvoerder aan boord is of nog geen RSO actief is in de regio. Ook verbinden we VSV’s en IGO’s met elkaar.

Benaderen jullie zelf ook de regio’s?

Pieter: Zeker, we nemen proactief contact op, juist omdat nu hét moment is om voor een subsidie in aanmerking te komen. Niet alle regio’s zijn zich hiervan bewust. Er zijn nog drie perioden om subsidie aan te vragen en de laatste is volgend jaar in juni. Het zou jammer zijn als regio’s te laat zijn voor de aanvraag.

Wanneer is jullie werk geslaagd?

Pieter: Als zorgverleners en cliënten ervaren dat er betere zorg mogelijk is doordat de informatie beschikbaar is. De eerste stap is echter dat het geboortezorgveld goed geïnformeerd wordt en met vertrouwen aan de slag gaat.

Evelien: Op de korte termijn: als de regio’s zich gesteund voelen om tot subsidieaanvraag over te gaan. Ik ben tevreden als enkele regio’s in december een subsidieaanvraag indienen, zodat ze de volgende stappen kunnen zetten.

Hoe zijn jullie het beste bereikbaar?

Evelien: Het beste via de mail, via p.don@carecodex.org of via e.cellissen@carecodex.org. Hierbij willen we benadrukken dat VSV’s, IGO’s en aankomende regionale partnerschappen vooral niet moeten schromen om contact op te nemen bij vragen of onduidelijkheden. We zijn er om te helpen!

VIPP Babyconnect en de subsidieaanvraag in een notendop:
VIPP Babyconnect ondersteunt de gehele geboortezorgketen om tot digitale gegevensuitwisseling te komen. Onder geboortezorgketen verstaan we alle zorgverleners en zorgverlenende instanties die betrokken zijn bij de zorg vanaf het moment van preconceptieconsult tot en met 8 weken post partum en overdracht naar de jeugdgezondheidszorg.

Om een subsidieaanvraag te kunnen doen, is een regionaal partnerschap nodig. Dit is een samenwerkingsverband van minimaal drie VSV’s en/of IGO’s die gezamenlijk de VIPP Babyconnect subsidie aanvragen. Bij dit regionale samenwerkingsverband is bij voorkeur ook de GGD of een andere aanbieder van Jeugdgezondheidszorg in de regio aangesloten.

Een penvoerder met juridische bevoegdheid vraagt de subsidie aan. Een ROS (regionale ondersteuningsstructuur), een RSO (regionale samenwerkingsorganisatie) of een gezamenlijke organisatie met de juridische bevoegdheid van VSV’s binnen het regionale partnerschap, kan optreden als aanvrager van de subsidie.