1. Nieuws
  2. Leveranciers wegwijs gemaakt in VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel

Leveranciers wegwijs gemaakt in VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel

31 augustus 2020

Op 20 en 25 augustus jl. organiseerden we twee informatiesessies voor leveranciers van zorginformatiesystemen (zoals verloskundige informatiesystemen en ziekenhuisinformatiesystemen) en integratiesystemen (o.a. resource servers en index services). Het doel was de leveranciers in anderhalf uur tijd beknopt uitleg te geven over het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel en hoe ze dit kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van de benodigde techniek.

Leveranciers nemen een belangrijke rol in bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Zij bouwen de techniek en zorgen ervoor dat deze voldoet aan alle eisen.

Waarom een afsprakenstelsel?

In het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel staan alle afspraken en technische specificaties beschreven, vertelde Susanne Zuidhof, CMIO bij VIPP Babyconnect. ‘Het stelsel is tot stand gekomen omdat er behoefte was bij allerlei partijen, waaronder de leveranciers, aan meer landelijke aansturing en detailinformatie. Vragen hierbij waren o.a.: hoe kan er interoperabiliteit in de geboortezorg gerealiseerd worden, wie is waarvoor verantwoordelijk?’

De opbouw

Jorrit Spee, projectleider R & D en een van de redacteurs van het afsprakenstelsel, nam het stokje over van Susanne. Hij vertelde de deelnemers over de opbouw van het VIPP Babyconnect afsprakenstelsel. ‘Feitelijk bestaat het uit twee delen,’ legde Jorrit uit. Deze zijn:

  1. Grondslagen (achtergrondinformatie, de doelstelling om te voldoen aan de outcomedoelen en de wettelijke en door de geboortezorg opgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten)
  2. Architectuur en specificaties (modulair ontwerp, zibs, relatie tot andere landelijke ontwikkelingen, structuur, rollen en groeimodel)

Informatieprocessen om interoperabiliteit te verwezenlijken

Interoperabiliteit is de basis waarop de digitale gegevensuitwisseling gestoeld is. ‘Om dit te verwezenlijken, zijn 5 losse processen nodig,’ aldus Toon Wezenberg, manager R & D. Deze processen zijn: Publiceren, Raadplegen, Geven van toestemming door de cliënt, Delen, en Verzamelen. Informatie over hoe je dit in de praktijk realiseert, vind je terug in het afsprakenstelsel, tipte Toon.

Vlnr: Jorrit Spee, Susanne Zuidhof en Toon Wezenberg (en Jack)

Informatiedeling tussen systemen

Daarna ging het technisch de diepte in. Bij het onderdeel applicaties in het afsprakenstelsel (niveau 4 van het interoperabiliteitsmodel) legde Jorrit Spee het belang van de procesimplementaties uit. ‘Bij deze implementaties gaat het om hoe de informatie tussen de verschillende systemen gedeeld wordt,’ benadrukte Jorrit. In diagrammen liet hij de verschillende stappen (‘transacties’) met actoren zien. Deze diagrammen verduidelijken hoe onderdelen van de digitale gegevensuitwisseling technisch in elkaar zitten en met elkaar samenwerken.

Communicatiebeveiliging op orde

Tot slot besprak Jorrit het belang van goede communicatiebeveiliging. ‘Alle partijen en actoren die technisch betrokken zijn, dienen hiervoor te zorgen.’ Op de laag ‘IT-infrastructuur’ onder ‘architectuur’ in het stelsel vind je informatie over hoe authenticatie en autorisatie op de juiste manier geregeld kunnen worden.

Oproep! Feedback

Tot 15 september hebben leveranciers en andere betrokkenen bij het technisch realiseren van digitale gegevensuitwisseling de mogelijkheid om te reageren op het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. Om je aan te melden voor de consultatieronde mail je naar info@carecodex.org.

Vervolg

Op 15 oktober volgt een update van het afsprakenstelsel. De feedback en opmerkingen van de deelnemers van de consultatieronde zijn hierin meegenomen. Ook publiceren we binnenkort een Q&A naar aanleiding van de meest gestelde vragen over het stelsel. Bij voldoende animo zijn we van plan om een periodiek overleg met leveranciers te starten. Hierin bespreken we o.a. de voortgang en beantwoorden we vragen.