Online vragenuurtjes

  1. Samen bouwen
  2. Online vragenuurtjes

ROS Raedelijn organiseert frequent online vragenuurtjes waar alle organisaties vanuit het regionaal partnerschap Utrecht & Amersfoort kunnen aansluiten. Dit zijn vragenuurtjes waar allerlei vragen binnen komen van eindgebruikers over uiteenlopende onderwerpen, zowel op landelijk als regionaal niveau 

In dit praktijkvoorbeeld lees je er meer over het succes van het online vragenuurtje.

Introductie

Landelijke onderwerpen die in het vragenuurtje aan bod komen gaan bijvoorbeeld over (de aanpassing van) de tarieven, hoe de regio’s samenwerken en hoe de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg in het traject zitten.  

Regionaal gaat het meer over wat het voor de eindgebruikers betekent en gaat opleveren, de samenwerkingsovereenkomst in de regio en de verdeelsleutels.  
 
Wij spraken Eric de Groot, stakeholdermanager voor het project VIPP Babyconnect binnen Raedelijn. Hij werkt aan het project VIPP Babyconnect in de regio Utrecht en Amersfoort. Raedelijn is de organisator van het digitale vragenuurtje. 

Het online vragenuurtje

Vertel Eric, hoe is dit vragenuurtje tot stand gekomen?
Eric: Wij hebben 42 partijen te informeren en je wilt in contact zijn met de praktijk, zodat je weet wat er leeft. Door het organiseren van een vragenuurtje ben je als regionaal partnerschap niet alleen aan het zenden, maar is er tweerichtingsverkeer mogelijk.
 
Wie nodigen jullie hier precies voor uit?
Eric: Met name de doelgroep verloskundigen en kraamverzorgenden. Dit is een grote groep professionals die we op deze manier laagdrempelig bereiken. Iedereen heeft via deze weg de kans om vragen te stellen, onderwerpen te laten verduidelijken en hun mening te geven. Dit is een fijne aanvulling op de contacten die we hebben via de stuurgroep, de werkgroep proces en de werkgroep techniek.  
We nodigen hen uit via onze nieuwsbrief, maar bijvoorbeeld ook via onze verloskundige contactpersonen in de stuurgroep. Zij verspreiden de uitnodiging dan weer via verschillende whatsapp groepen en dat werkt heel goed.  

In iedere bijeenkomst zijn zeker zo’n 10 verloskundigen en kraamverzorgenden aanwezig die samen meerdere praktijken en organisaties vertegenwoordigen.
 
Wanneer vinden de vragenuurtjes plaats? 
Eric: We hebben geen vaste momenten gepland of met een bepaalde frequentie, maar sluiten altijd aan op belangrijke momenten zoals de aanloop naar de subsidieaanvraag en andere belangrijke GO/NO GO momenten. Binnenkort gaan we weer een vragenuurtje organiseren rondom de hernieuwde subsidieaanvraag. Zo blijven ook de professionals die direct betrokken zijn op de hoogte. 
 
Waarom is dit volgens jou zo succesvol? 
Eric: Je behaalt met minimale inspanning een groot resultaat. Er is weinig voorbereiding nodig, maar het bereik is wel heel groot. Deelnemers komen met concrete vragen ‘Wat betekent het voor mij?’, ‘Wat gaat het mij kosten en opleveren?’.  En zoals ik eerder al aangaf bent je in direct contact met de praktijk. Voor ons als projectorganisatie is het ook een heel goed middel om erachter te komen welke vragen er leven bij de achterban.  

Meer weten?

Meer informatie over project Babyconnect in regio Utrecht & Amersfoort? Bekijk deze webpagina.

Of neem contact op met Arjan Biemans of Eric de Groot.