1. Nieuws
  2. Voorbereiding introductie XIS Keurmerk Geboortezorg

Voorbereiding introductie XIS Keurmerk Geboortezorg

30 mei 2024

Na het succesvol afronden van de verkenningsfase, werd in november 2023 gestart met de introductie van het XIS Keurmerk Geboortezorg. Sinds begin 2024 zijn er verschillende ontwikkelingen en activiteiten uitgevoerd. We vertellen je er graag meer over.

Activiteiten 2024
Sinds begin 2024 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

Normenkader doorlopen en feedback gekregen van klankbordgroep
De volledige cyclus van het normenkader is voor de tweede keer doorlopen met de klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit eindgebruikers en leveranciers. De leveranciers hebben meer tijd gevraagd om deze normen te beoordelen en hebben inhoudelijke opmerkingen gemaakt die verder uitgewerkt worden. Daarnaast heeft de klankbordgroep feedback gegeven voor verdere verbetering.

Stuurgroep voor het eerst samen gekomen
De stuurgroep, bestaande uit Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, de VSV als autorisator en vertegenwoordigers van de leveranciersvereniging OIZ, is voor het eerst samengekomen. Tijdens de stuurgroepvergadering is afgesproken dat de meerderheid het besluit neemt en dat de minderheid de benodigde ondersteuning krijgt om mee te gaan met het besluit.

Vooruitblik – proeftoets normenkader en introductie
Na de zomer wordt een proeftoets van het normenkader uitgevoerd om te bepalen of het XIS Keurmerk Geboortezorg aan de gestelde eisen voldoet. Daarnaast worden de verdere voorbereidingen voortgezet voor de introductie van het XIS Keurmerk Geboortezorg in 2025.

Waarom een keurmerk?
Het doel van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is het verbeteren van de zorg voor moeder en kind door de juiste informatie op het juiste moment bij de cliënt en de juiste zorgverlener. Een XIS Keurmerk Geboortezorg kan hieraan bijdragen, omdat het eisen stelt aan informatiesystemen op basis van een duidelijke vraagbundeling. Zo start de leverancier met de behoeften van eindgebruikers en eindigt ook weer met de goedkeuring van eindgebruikers. Zorgverleners hebben met een keurmerk de zekerheid dat de ICT voldoet aan de eisen.

Door het optimaal gebruik van beschikbare capaciteit en technische mogelijkheden wordt het, vanuit maatschappelijk belang, ook mogelijk om efficiënt met kosten om te gaan. Dit alles moet leiden tot een naadloze aansluiting van de vraagkant van eindgebruikers en de aanbodkant van leveranciers.

Meer weten?
Wil je naar aanleiding van dit artikel meer weten? Stuur dan een bericht naar info@carecodex.org.

Lees ook:
Verkenningsfase XIS Keurmerk Geboortezorg succesvol afgesloten
Duurzaam informatiestelsel geboortezorg start met behoeften van eindgebruikers en eindigt met hun goedkeuring over de toepassingen hiervan