Regionale partnerschappen gaan door

 1. Jaaroverzicht
 2. Regionale partnerschappen gaan door

Versnellingsprojecten regionale partnerschappen

Eind 2021 werd duidelijk dat extra financiële middelen noodzakelijk waren voor de bekostiging van de materiële kosten. Ondanks dat de regionale partnerschappen in afwachting zijn van deze extra financiële middelen, is men met ‘versnellingsprojecten’ gestart. Er is een enorme spirit om door te gaan! In het eerste en tweede kwartaal van 2022 hebben de regionale partnerschappen met ondersteuning van het landelijk programmabureau een aantal versnellingsprojecten opgestart. Bij deze versnellingsprojecten wordt er net even wat extra aandacht besteed aan het delen van de resultaten met elkaar. Zo werken alle negen regionale partnerschappen aan de V van Versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt/cliënt en professional (VIPP).

Lees verder>>>

Samen vooruitgaan, dat is waar de regionale partnerschappen voor kiezen

“Als iedereen samen vooruitgaat, dan komt succes vanzelf.” aldus Henry Ford, de oprichter van Ford Motor Company. Samen vooruitgaan, dat is waar de regionale partnerschappen (regio’s) voor kiezen in de stappen van de eerste implementatie. Samen op weg om de zorgverleners klaar te maken voor de implementatie met bijvoorbeeld het ontwikkelen van scholing. En samen met de eindgebruikers op weg naar een eindgebruikersorganisatie.

Lees verder>>>

Alle negen regionale partnerschappen hebben de deadline van de herziening van de subsidieaanvraag behaald.

In juni 2022 is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast en is er ruimte gekomen om voor materiële kosten nu ook subsidie herziening in te dienen. Alle negen regionale partnerschappen maken hier gebruik. Enkele partnerschappen hebben bij deze herziening ook hun partnerschap gewijzigd en zijn er enkele VSV’s aangesloten.

Lees verder>>>

De intensieve samenwerking met de penvoerders van de negen regionale partnerschappen en het programmabureau

Het landelijk programmabureau werkt intensief samen met de penvoerders van de regionale partnerschappen. Hierbij kun je denken aan samenwerking rondom:

 • landelijke risico’s en de implementatie en kosten,
 • de wijziging van de beleidsregel en wat dit met zich meebrengt,
 • het gezamenlijk optrekken bij contracten met leveranciers,
 • de betrokkenheid van penvoerders bij landelijke werkgroepen, bijvoorbeeld de werkgroep duurzame financiering.

Lees verder>>>

De regionale partnerschappen

Een regionaal partnerschap is een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). Bij voorkeur neemt de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of een andere aanbieder van jeugdgezondheidszorg in de regio deel.

De partnerschappen

 1. Noord-Nederland
 2. Noord-Holland Noord
 3. Amsterdam/Amstelveen/Almere
 4. Midden en Oost-Nederland
 5. Utrecht/Amersfoort
 6. Regio west
 7. Rijnmond
 8. Brabant
 9. Limburg