Primeur PGO en diverse testen

  1. Jaaroverzicht
  2. Primeur PGO en diverse testen

Uitwisselen met PGO in Noord-Nederland een stap dichterbij

We hebben in november 2022 groen licht gekregen om het eenmalig inloggen in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) vervroegd in de praktijk uit te proberen. Je kunt dan als cliënt in de geboortezorg gemakkelijker je gegevens ophalen bij je zorgaanbieders. Het regionaal partnerschap Noord-Nederland is in november samen met het landelijk programmabureau, MedMij en Nictiz begonnen met een eerste implementatie met de PGO-leveranciers Drimpy, Ivido, Quli en Zodos. Hiermee komt de eerste gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten nu snel dichterbij!

Lees verder>>>

Grote stap richting gegevensuitwisseling met cliënten

In december is een voorlopige versie (pilot-versie) van de gegevensdienst voor het ophalen van geboortegegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) in de MedMij-catalogus opgenomen. Dit is een primeur die ervoor zorgt dat we in de praktijk direct aan de slag kunnen met de leveranciers en onze eindgebruikers.

Lees verder>>>

De eerste testen bij implementatie in Noord-Nederland waren geslaagd!

Het partnerschap Noord-Nederland is de kartrekker voor verschillende eerste implementaties. Eén daarvan is de uitwisseling met de jeugdgezondheidszorg. Daarvoor zijn eind oktober zorgverleners, zorgorganisaties en beheerorganisaties samengekomen in het Isala Ziekenhuis in Zwolle om een eerste stap te zetten. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle obstakels die de implementatie (kunnen) blokkeren geïnventariseerd. Door de perspectieven van de verschillende partijen naast elkaar te leggen, werd er een breed scala aan obstakels verzameld. Deze kunnen vervolgens worden opgelost om zo uiteindelijk tot een implementatie te komen. Je leest hier meer over in het praktijkvoorbeeld eerste implementatie met jeugdgezondheidszorg.

Lees verder>>>

Planningssessies in Utrecht-Amersfoort

Utrecht-Amersfoort is de kartrekkerregio voor de implementatie van de bronsystemen Epic (ziekenhuisinformatiesyteem) en Atermes (kraaminformatiesyteem). Epic is in een vroeg stadium bij de eerste implementatie aangehaakt. Het St. Antonius ziekenhuis heeft daarop een mapping gerealiseerd van de Integrale Zwangerschapskaart naar Epic om de relevante gegevens uit Epic te kunnen halen ten behoeve van de implementatie. Leveranciers Epic, Atermes en HINQ, de betrokkenen uit het partnerschap en het landelijk programmabureau Babyconnect hebben in verschillende planningssessies zogenaamde sprints bepaald. In de planningssessie zijn de afhankelijkheden helder in kaart gebracht, om eventuele problemen in een vroeg stadium te tackelen en de ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen. Ook maakt de regio Utrecht-Amersfoort gebruik van de lessen en resultaten uit Noord-Holland Noord m.b.t. de koppelingen tussen HINQ en Orfeus. Zodat ook dit bronsysteem meegenomen kan worden in het 1e plateau en gebruikers uit de regio begin 2023 functionele tests kunnen doen met de gegevensuitwisseling tussen deze systemen.

Lees verder>>>

Testen voor eerste implementatie in Noord-Holland Noord

Regionaal partnerschap Noord-Holland Noord was goed op stoom voor haar eerste implementatie. Ze zijn kartrekkerregio voor de bronsystemen ChipSoft (ziekenhuisinformatiesyteem), Orfeus en Vrumun (verloskundiginformatiesysteem). In wekelijkse sessies met leveranciers Orfeus, ZWconnect en HINQ, de betrokkenen uit het partnerschap en het landelijk programmabureau, worden de benodigde ontwikkelingen afgestemd om te zorgen dat bijvoorbeeld het ziekenhuis en verloskundigen van IGO geboortehart zwangerschapsgegevens kunnen uitwisselen. Ook buiten deze sessies om weten de leveranciers elkaar goed te vinden zodat er veel voortgang is. De eindgebruikers in de regio hebben de wens om eerst een kleine dataset (PDF/a) uit te wisselen en vanaf daar door te ontwikkelen naar een volledige dataset. Daar ligt de eerste focus voor deze leveranciers in de regio.

Ook met Vrumun wordt een groeimodel aangehouden. Voor de eerste stap is gekozen om een kleine dataset op te leveren, en dit is gerealiseerd. Er wordt nu gewerkt aan de koppeling met HINQ.

De zorgverleners betrokken bij de eerste implementatie in IGO Geboortehart zijn voorbereid op de functionele test. En de eerste technische testen waren in december een feit. De uiteindelijke eerste livegang vond plaats januari 2023.

Ook de andere partnerschappen zaten natuurlijk niet stil.

De uitgelichte eerste implementaties zijn voorbeelden, maar de overige regionale partnerschappen zaten zeker niet stil. De projectleiders willen hun kennis graag met elkaar delen en kennis bij elkaar ophalen. Daarom kwamen de projectleiders wekelijks bij elkaar om updates te delen over de eerste implementaties. Om de week zijn er verdiepende themasessies, bijvoorbeeld over contracten, testen, mijlpalenplanningen of de beheerorganisatie. Hierbij staat kennisdeling voorop.