1. Nieuws
  2. Herzieningsaanvragen VIPP Babyconnect deadline gehaald

Herzieningsaanvragen VIPP Babyconnect deadline gehaald

1 oktober 2022


Regionale partnerschappen VIPP Babyconnect hadden tot eind september 2022 de tijd om een herzieningsaanvraag in te dienen bij het ministerie van VWS. In juni 2022 is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast en is er ruimte gekomen om voor materiële kosten nu ook subsidie herziening in te dienen. Alle negen regionale partnerschappen maken gebruik van de optie om extra subsidie aan te vragen voor materiële kosten. Enkele partnerschappen hebben bij deze herziening ook hun partnerschap gewijzigd en zijn er enkele VSV’s aangesloten.

Als VSV aansluiten? Laat het in 2022 weten
Voor VSV’s die nog niet deelnemen aan VIPP Babyconnect kunnen zij zich tot uiterlijk 31 maart 2023 aansluiten bij een van de bestaande regionale partnerschappen. Dit betekent dat de partnerschappen nog een een herziening kunnen indienen. Dit vraagt de nodige organisatie en uitdaging voor de penvoerders en projectorganisatie. Daarom willen zij dit jaar nog weten welke VSV’s willen aansluiten bij een bestaand partnerschap.

Meer informatie?
Doe je nog niet mee, maar wil je meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Susan Osterop, (s.osterop@carecodex.org).