1. Nieuws
  2. Herzieningsaanvragen positief beoordeeld!

Herzieningsaanvragen positief beoordeeld!

18 november 2022


In de periode juni – september 2022 hebben alle regionale partnerschappen VIPP Babyconnect een herzieningsaanvraag ingediend bij het ministerie van VWS. In juni 2022 is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast en is er ruimte gekomen om voor materiële kosten nu ook subsidie herziening in te dienen.

Zeven regionale partnerschappen hebben de beschikking van het ministerie al binnen. Regionaal partnerschap West, Amsterdam-Amstelland-Almere, Utrecht-Amersfoort, Brabant, Limburg, Noord-Nederland en Rijnmond waren zeer verheugd met dit bericht.

“Het partnerschap Babyconnect Amsterdam-Amstelland-Almere is erg blij met deze extra gelden. Zowel de toekenning van het subsidiebedrag voor licentie en implementatiekosten als de wijziging van de einddatum naar juni 2024 maakt hét verschil voor onze regio.
Zonder tegemoetkoming in de leverancierskosten was de kans groot dat deelnemende zorgpartijen zouden afhaken. En met de verlening hebben we meer ruimte om de vele uitdagingen die het project kent op te pakken, zodat we een eindproduct op kunnen leveren dat van meerwaarde is voor de zorggebruikers en onze zwangere cliënten in de regio.”

Corien van der Haar, projectleider Amsterdam-Amstelland-Almere