1. Nieuws
  2. Online demo uitwisseling geboortezorggegevens naar PGO

Online demo uitwisseling geboortezorggegevens naar PGO

11 augustus 2020

In juli 2020 kregen deelnemers in de gebruikersgroep cliënten te zien hoe gegevens van een zorgverlenerssysteem met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werden uitgewisseld. Diezelfde gegevens kunnen ook gedeeld worden tussen zorgverleners onderling, mits de cliënt daar toestemming voor gegeven heeft.

“Ik denk dat het heel waardevol is als dit in de praktijk werkt. Mijn medisch dossier is dan door zorgverleners die ik toestemming geef, in te zien. Daardoor hoef ik minder vaak mijn verhaal opnieuw te vertellen”, was de reactie van één van de cliënten.

Tijdens de online demonstratie werden adresgegevens en bloedwaarden van een cliënt uit het verloskundig informatiesysteem van een zorgverlenerspraktijk opgehaald en getoond in de PGO’s Selfcare en Ivido. Dat ophalen werkt als volgt: De cliënt logt in bij haar PGO via haar DigiD. In haar PGO gaat ze dan bijvoorbeeld naar de praktijk van haar verloskundige en haalt de gegevens op die de zorgverlener over haar heeft vastgelegd. Hier kan ze aan andere zorgverleners toestemming verlenen om deze gegevens ook in te zien.

Vervolg

De komende tijd breiden PGO-leveranciers, Nictiz en VIPP Babyconnect de gegevens die uitgewisseld kunnen worden verder uit. Hierbij volgen ze de Medmij-standaarden. Het streven is dat de regio’s die bezig zijn met de implementatie, in het vierde kwartaal van 2020 gegevensuitwisseling in de praktijk kunnen brengen. Dan kunnen gegevens zowel in PGO’s opgehaald als gedeeld worden tussen zorgverleners.

NB: De hoeveelheid gegevens die in eerste instantie gedeeld kunnen worden tussen zorgverleners onderling, en tussen zorgverlener en cliënt is bescheiden. Het aantal breidt steeds verder uit.