1. Nieuws
  2. Informatiebijeenkomst ontwikkelingen VIPP Babyconnect

Informatiebijeenkomst ontwikkelingen VIPP Babyconnect

12 april 2022

Programmamanager Susan Osterop van VIPP Babyconnect nam op donderdag 7 april belangstellenden weer mee in de maandelijkse landelijke en regionale ontwikkelingen rondom digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het was de derde informatiebijeenkomst van dit jaar die iedere eerste donderdag van de maand plaatsvindt. 

Tijdens deze digitale bijeenkomst stonden we dit keer specifiek stil bij de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg en het duurzaam borgen van gegevensuitwisseling na VIPP Babyconnect. In de cyclus komen onder andere het leveranciersmanagement, de ontwikkelagenda en de informatiestandaard Perinataal Woordenboek & Dataset (PWD) 3.2 aan bod.

Regionale ontwikkelingen

Met de negende en laatste toekenning van de subsidie in regio Utrecht-Amersfoort zijn alle regionale partnerschappen nu aan de slag met het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

De negen partnerschappen staan vast, maar er kunnen nog zorgorganisaties en VSV’s aansluiten bij bestaande partnerschappen. De penvoerder dient dan een herziening in van het plan van aanpak en de begroting. De deadline hiervoor wordt mogelijk vastgesteld op maart 2023 (onder voorbehoud).

De aanvraag voor extra materiële kosten is bij VWS ingediend en moet in de voorjaarsnota definitief worden. De beleidsregel moet hierdoor gewijzigd worden; daar is het landelijke programmabureau al mee bezig. De resultaatverplichting blijft wel gehandhaafd.

Versnellingsprojecten

Samen met alle penvoerders van de regionale partnerschappen is besloten om niet op de materiële kosten te wachten, maar juist te kijken naar wat nu wél kan en waarop versneld kan worden. Zo wordt de voorbeeldimplementatie in Noord-Holland Noord uitgerold en zijn de resultaten en bevindingen inmiddels overgedragen naar de regio. Ook loopt er een versnellingsproject op het gebied van training en communicatie. Er wordt een implementatietraject opgestart met EPIC en er loopt een PGO implementatie in Noord-Nederland. Lees hier meer over alle versnellingsprojecten.

Wil jij ook alle ontwikkelingen volgen of heb je vragen?

De bijeenkomst op donderdag 5 mei komt wegens Bevrijdingsdag te vervallen. De eerstvolgende informatiebijeenkomst is daarom op donderdag 2 juni om 16:00 uur en is te volgen via deze TEAMS-link.
Heb je eerder vragen, of wil je een onderwerp aandragen, mail dan naar: info@carecodex.org.

Vorige bijeenkomst gemist?

Kijk hier naar het artikel van februari 2022
En hier naar het artikel van maart 2022