1. Nieuws
  2. Eerste maandelijkse bijeenkomst over ontwikkelingen zit erop

Eerste maandelijkse bijeenkomst over ontwikkelingen zit erop

4 februari 2022

Het programmabureau organiseert 1x per maand een digitale informatiebijeenkomst om nieuwe VSV’s en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. De eerste bijeenkomst vond plaats op 3 februari. Een gemêleerd gezelschap van verloskundigen, kraamverzorgenden, kinderarts, ict-informatiespecialist en zorgverzekeraars was aanwezig.

Terugblik op 2021

De presentatie begon met een aantal highlights uit 2021. Zoals de stem die eindgebruikers in het project VIPP Babyconnect hebben. Hoe dit volgens ons vorm moet krijgen, is vastgelegd in het visiedocument. Daarnaast is de stem van de eindgebruikers ook opgenomen in de NEN norm.
Ook werd stilgestaan bij eerste resultaten die in 2021 in een voorbeeldimplementatie zijn behaald. Dit voorbeeld is uitgewerkt in een praktijkvoorbeeld waarin ook filmpjes zijn opgenomen.
Daarnaast is in 2021 veel kennis ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor het land. Zo is een eerste e-learning is ontwikkeld. Veel (technische) kennis is opgenomen in het afsprakenstelsel Geboortezorg.

Ontwikkelingen kraamzorg en jeugdgezondheidszorg

Voor de kraamzorg is er samen met landelijke partijen Bo Geboortezorg, KCKZ, NBVK, Nictiz een actieplan opgezet. De ontwikkelingen die vanuit dit actieplan plaatsvinden, zijn te volgen op een speciale webpagina.
Met de jeugdgezondheidszorg (jgz) is in 2021 een impactanalyse uitgevoerd en laten we ontwikkelingen zien op de webpagina jgz.

Interactieve routekaart

De routekaart van landelijke programma VIPP Babyconnect is niet doorgenomen, maar wel benoemd. De hoogtepunten vanaf 2015 zijn hierop in beeld gebracht en er kan vooruit gekeken worden waar we in 2022 mee aan de slag zijn.

Regionale partnerschappen

Welke regionale partnerschappen zijn er? Wie zijn de penvoerders? Wat is een groeimodel? Deze vragen verder beantwoord in de presentatie.
De ontwikkelingen rondom de regionale partnerschappen zijn in beeld gebracht. Verder is ieder partnerschap nog te volgen op een webpagina, waar ook de projectleider te vinden is en welke VSV er meedoen.

Landelijk dekkend netwerk

Het hele land is in beweging om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. De aanwezigen is verteld hoe er nog deelgenomen kan worden en dat kennis voor iedereen beschikbaar is. Ook als er niet aan het VIPP programma deelgenomen kan/wil worden, maar eigen initiatieven ontstaan is er gewezen op het afgesproken het framework voor de geboortezorg. Dit is de basis voor het VIPP Babyconnect programma en hierop wordt alle kennis ontwikkeld.

Bijeenkomst gemist?

Heb je de informatie bijeenkomst nu gemist, maar wil je de volgende maand wel bij zijn, dan kan! Op 3 maart van 16:00 – 17:00 uur is de volgende bijeenkomst. Deze is digitaal en deze TEAMS-link is hiervoor te gebruiken.
Heb je vragen, of wil je een onderwerp aandragen, mail dan naar: info@carecodex.org.