1. Nieuws
  2. Ontwikkelingen VIPP Babyconnect toegelicht in informatiebijeenkomst

Ontwikkelingen VIPP Babyconnect toegelicht in informatiebijeenkomst

9 maart 2022

De eerste donderdag van de maand: Tijd voor een digitale informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen rondom VIPP Babyconnect. Een gemêleerd gezelschap van verloskundigen, kraamverzorgenden, managers, ict-informatiespecialist was aanwezig. Vragen van de aanwezigen werden aan het begin van de bijeenkomst geïnventariseerd. Deze vragen kwamen tijdens de presentatie door de programmamanager van VIPP Babyconnect vervolgens aan bod.

Elke informatiebijeenkomst geeft inzicht in de nieuwe ontwikkelingen. In januari vond de eerste informatiebijeenkomst plaats. Toen was aandacht voor de hoogtepunten van 2021 en hoe we met een landelijk dekkend netwerk regionale partnerschappen digitale gegevensuitwisseling gaan implementeren. Hier een artikel over de vorige bijeenkomst.

Landelijke ontwikkelingen

Nadat in januari de roadmap VIPP Babyconnect was behandeld, ging het in deze bijeenkomst onder andere over de overlegvormen van VIPP Babyconnect. Welke structurele landelijke en regionale overleggen er zijn? Wie schuiven daarbij aan? En wat is de samenhang? In een infographic zijn de overlegvormen weergegeven.

Samenwerking landelijk en regionaal

Daarnaast werd ingegaan om de samenwerking tussen het landelijk programmabureau en de regionale partnerschappen. Wie doet wat? Het landelijk programmabureau ondersteunt de regionale partnerschappen. Zo wordt kennis omgezet in trainingen en het organiseren van projectleidersbijeenkomsten. Daarnaast begeleidt het programmabureau de technische implementatie. Denk bijvoorbeeld aan leveranciersmanagement en het verwerken van de technische kennis in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Alle landelijke afspraken komen terug in de landelijke innovatie & beheercyclus.

De inzet van eindgebruikers is zowel in de regio als landelijk de belangrijkste voorwaarde bij implementatie. Er zijn landelijk eindgebruikersgroepen die geborgd gaan worden in een eindgebruikersorganisatie.
In de afbeelding hieronder zie je waar de regionale partnerschappen zich nog meer op richten:

Versnellingen

De implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg vraagt een aanvullend bedrag voor dekking van materiële kosten voor infrastructuur en gebruik in de komende 3 jaar. Ondanks dat de Kamer hierover pas in het voorjaar een beslissing neemt, gaan de regionale partnerschappen versnellingen inzetten. Versnellingen bij eerste implementaties (technisch), maar zeker ook op zorgproces, training en communicatie. Het landelijk programmabureau heeft hierin een ondersteunende rol.

Ben je er de volgende keer bij?

Heb je de informatiebijeenkomst gemist, maar wil je de volgende maand wel bij zijn? Dan kan!
Op 7 april van 16:00 – 17:00 uur is de volgende bijeenkomst. Het is een online bijeenkomst die via deze TEAMS-link is te volgen.

Heb je vragen, of wil je een onderwerp aandragen, mail dan naar: info@carecodex.org.