Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

  1. Jaaroverzicht
  2. Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Duurzaam Informatiestelsel geboortezorg

Het doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) is dat de gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Zij zijn de eindgebruikers van de beschikbare data en hebben de informatie nodig. Cliënten willen gemakkelijk zelf hun (medische) gegevens kunnen inzien. Zorgverleners en zorgorganisaties hebben gegevens op het juiste moment en op de juiste plaats nodig om naadloos aansluitende zorg te kunnen bieden aan elke zwangere, elk kind en elk gezin. Daarnaast hebben data-analisten en onderzoekers actuele en betrouwbare data nodig voor toekomstige verbetering van de geboortezorg.

Mijlpaal: ondertekening samenwerkingsovereenkomst DIG

In 2023 is gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst voor een nieuwe governance rondom gegevensuitwisseling met alle stakeholders in de geboortezorg. Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg op 5 juni was een bijzondere mijlpaal. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het borgen van de resultaten van het programma op de lange termijn.

Lees meer >>>

Duurzaam informatiestelsel geboortezorg start met behoeften van eindgebruikers

Veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg zorgt ervoor dat de cliënt en zorgverlener de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar hebben. Een duurzaam informatiestelsel in de geboortezorg vraagt om een structurele, gedragen aanpak en afstemming met leveranciers. Dit start met de behoeften van de eindgebruikers en eindigt met hun goedkeuring zodat deze voldoet aan de functionele wensen.

Lees meer >>>

Cultuuromslag

De benodigde cultuurverandering (structuur en gedrag) in de geboortezorg is essentieel om te zorgen dat de eindgebruikers voorop staan. Dit betekent aanpassen en veranderen van bestaande processen, over elkaars domeinen heen kijken naar het gemeenschappelijke.

In 2023 bleek maar weer hoe belangrijk een lange adem is. Niet alleen van het programmabureau, maar ook van alle stakeholders en regionale partnerschappen. Ondanks dat deze lange adem nodig is, is iedereen met energie 2024 ingegaan!