1. Nieuws
  2. Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

6 juni 2023

Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit is een grote stap voor de geboortezorg. Nog niet eerder was er zoveel steun voor een gezamenlijke aanpak op dit gebied. De ondertekenaars vertegenwoordigen alle betrokkenen in de geboortezorg; dit zijn de regionale partnerschappen en landelijke (geboortezorg)partijen die momenteel digitale gegevensuitwisseling invoeren voor de geboortezorg in heel Nederland.

Blijvende aansluiting bij wensen eindgebruikers
Het doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is dat de gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Zij zijn de eindgebruikers van de beschikbare data en hebben de informatie nodig. Cliënten willen gemakkelijk zelf hun (medische) gegevens kunnen inzien. Zorgverleners en zorgorganisaties hebben gegevens op het juiste moment en op de juiste plaats nodig om naadloos aansluitende zorg te kunnen bieden aan elke zwangere, elk kind en elk gezin. Daarnaast hebben data-analisten en onderzoekers actuele en betrouwbare data nodig voor toekomstige verbetering van de geboortezorg.
De ondertekenaars hebben afgesproken dat zij de wensen van deze vier groepen eindgebruikers als kompas nemen voor de toekomstige ontwikkeling van veilige digitale gegevensuitwisseling.

Borging van uitkomsten VIPP Babyconnect
De aanzet tot het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is gegeven door stichting CareCodex. Het ministerie van VWS gaf CareCodex in 2019 opdracht om samen met partijen in de geboortezorg afspraken te maken over blijvende verbetering van de digitale gegevensuitwisseling na voltooiing van het programma VIPP Babyconnect en daarmee te zorgen voor de lange termijn borging.

Samenhang met andere ontwikkelingen
De samenwerking rond het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg sluit aan bij de ontwikkelingen die eindgebruikers in de geboortezorg een bepalende rol geven bij het ontwerp van veilige gegevensuitwisseling. Zo komt er één gezamenlijke implementatie- en ontwikkelagenda. Daarnaast werken leveranciers van digitale geboortezorgdossiers aan het Keurmerk Geboortezorg voor feilloze gegevensuitwisseling tussen de verschillende systemen van zorgorganisaties volgens de wensen van eindgebruikers. Een andere ontwikkeling is de aanpassing van de NEN-norm voor gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg. De vernieuwde norm 7522 beschrijft hoe eindgebruikers een onafhankelijke rol en positie hebben bij het ontwerpen en inrichten van gegevensuitwisselingen in de gezondheidszorg.

Het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is naar verwachting eind 2024 operationeel en wordt door CareCodex overgedragen aan de geboortezorgpartijen.

Neem voor meer informatie en vragen contact op met de initiatiefnemers via functioneelbeheer@geboortezorg.org

De ondertekenaars zijn:
Patientenfederatie Nederland, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Bo Geboortezorg, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK), Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN), College Perinatale Zorg (CPZ), Federatie van VSV’s, Penvoerders regionale partnerschappen, Perined, Stichting CareCodex.