Waarom digitale gegevensuitwisseling?

Wij geloven in de regie over de eigen gegevens en dat de zorg rondom de behoeftes van de cliënt moet worden georganiseerd. Digitale gegevensuitwisseling is hier een middel voor. Door het digitaal uitwisselen van gegevens beschikken de cliënt én de zorgverlener op het juiste moment over de juiste informatie.

VIPP-programma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling.

Waarom moet het anders?

Waarom moet digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg écht anders? Gynaecoloog Durk Berks legt dit in onderstaande film uit:

 

Digitale gegevensuitwisseling nu nog niet mogelijk

Op dit moment is het nog niet of beperkt mogelijk dat geboortezorgverleners onderling én met cliënten digitaal gegevens kunnen uitwisselen. Dit komt omdat de verschillende informatiesystemen niet goed op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat zorgverleners vaak gegevens overtypen en informatie mondeling doorgeven. Deze manier van werken is inefficiënt en foutgevoelig. Ook cliënten kunnen op deze manier hun eigen gegevens niet of beperkt inzien. Zij kunnen nu niet controleren wie de informatie kan bekijken en gebruiken.

Babyconnect helpt geboortezorg bij realisatie

Om dit te veranderen is het VIPP-programma Babyconnect gestart. Dit landelijk samenwerkingsprogramma in de geboortezorg helpt zorgverleners en organisaties om naadloze digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

Client heeft regie

Het uitgangspunt is dat de zwangere of kraamvrouw de regie heeft over haar eigen gegevens. Zij en de zorgverleners voor wie uitwisseling van gegevens noodzakelijk is, bepalen hoe de uitwisseling eruit komt te zien in de dagelijkse praktijk. Ook organisaties en data-analisten hebben hier een stem in. Via eindgebruikersgroepen bieden we een podium aan de eindgebruikers (cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten) om mee te denken en te beslissen over dit onderwerp.

Het denken gaat altijd door

Onze documenten en tools komen tot stand met de kennis en inzichten van cliënten, professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Want bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. Samen weten we meer. Samen komen we verder.

Eis en wettelijke verplichting

Digitale gegevensuitwisseling is een van de voorwaarden om tot integrale geboortezorg te komen. De Zorgstandaard integrale geboortezorg, opgesteld door de partijen in de geboortezorg, besteedt daarom de nodige aandacht hieraan. Daarbij wordt digitale gegevensuitwisseling in de zorg vanaf 2021 verplicht.

Heb je vragen?

Heb je vragen over het VIPP-programma of over waarom digitale gegevensuitwisseling nodig is? Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.

Wat is VIPP Babyconnect (niet)?

Babyconnect ontwikkelt zelf geen product en is ook geen product of software dat geïnstalleerd kan worden. Wat Babyconnect doet is de randvoorwaarden en de aanpak zo uitschrijven dat anderen hiermee aan de slag kunnen. Dat bijvoorbeeld leveranciers van de benodigde modules weten wat ze moeten doen en wat er van hen verwacht wordt.

Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP’s)

VWS heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht. De belangrijkste doelstelling van deze programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt. Babyconnect werkt daarbij ook aan gestandaardiseerde uitwisseling tussen zorgverleners onderling. 

Voor meer informatie over deze programma’s en voor een overzicht, klik je hier>>>