1. Nieuws
  2. Netwerkzorg: samen met de cliënt beslissen

Netwerkzorg: samen met de cliënt beslissen

22 maart 2021

Het huidige zorgveld is nog steeds vooral ingericht naar ketenzorg. In ketenzorg wordt de cliënt van de ene naar de andere arts doorverwezen. Hierbij wordt de zorg met onder andere een verwijsbrief overgedragen. In de praktijk is vaak geen sprake van een volledige overdracht, maar heeft een cliënt verschillende zorgverleners naast elkaar om zich heen. De geboortezorg is daar bij uitstek een voorbeeld van. Dorine Veldhuyzen, bestuurder van Stichting CareCodex en VIPP Babyconnect, licht graag toe hoe en waarom VIPP Babyconnect bijdraagt aan het organiseren van de zorg rondom de cliënt. Ook wel netwerkzorg genoemd.

Een zwangere vrouw heeft met heel veel zorgverleners te maken; een huisarts, verloskundige, een echoscopist. Maar vaak ook met het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor een consult bij een gynaecoloog, een extra screening bij een echoscopist of tijdens de bevalling. Na de bevalling heeft zij nog steeds te maken met een verloskundige, maar ook met een kraamverzorgende en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Al deze zorgverleners vormen als het ware een cirkel om een zwangere of kraamvrouw heen.

Netwerkzorg is cirkelzorg

Hoogleraar Gynaecologie Arie Franx spreekt in zijn inauguratierede (2011) al over cirkelzorg; waarbij één multidisciplinair zorgteam in een cirkel rondom de zwangere staat. “En dan heb ik het nog niet eens over zorgverleners die er nog bij komen wanneer er bijvoorbeeld andere problematiek is, of als iemand andere gezondheidsklachten heeft. Dan is er bijvoorbeeld hulp nodig van een psycholoog, diëtist of neuroloog. Het veld van zorgverleners is dan nog véél breder. Dan kom je er niet met het onderling delen van informatie en zorgoverdracht”, vertelt Dorine.

Gegevensuitwisseling

Alle zorgverleners leggen informatie vast over een cliënt, die een andere zorgverlener op een gegeven moment weer nodig kan hebben. Als zwangere wil je bij jouw zorgverlener kunnen aangeven ‘Ik vind het goed dat jij alle informatie over mij krijgt die te maken heeft met mijn (voorgaande) zwangerschap, bevalling en de geboortezorg’. En dat een andere zorgverlener daar direct bij kan. “VIPP Babyconnect faciliteert de geboortezorg bij de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling. We willen het zo organiseren, dat als je behandeld wordt, alle relevante informatie over jou als patiënt beschikbaar komt” aldus Dorine. “Hiermee dragen we direct bij aan netwerkzorg, namelijk het organiseren van de zorg rondom de cliënt. En dat de juiste gegevens op het juiste moment beschikbaar zijn voor de cliënt en de zorgverleners om haar heen”.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving

“De Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) sluit hier mooi op aan. Het gaat namelijk niet alleen over gegevensuitwisseling tussen allerlei zorgverleners. Maar ook om een omgeving voor een zwangere of kraamvrouw waarin zij alles van zichzelf kan vastleggen. Waarin zij al haar gegevens kan inzien die zijn vastgelegd door zorgverleners en dat zij daar overzicht en de regie over heeft”.

Techniek ten dienste van de mens

“De huidige wetgeving is vooral ingericht op ketenzorg en het onderling overdragen en doorverwijzen naar iemand anders. Dit is niet toegesneden op hoe het huidige zorgveld in elkaar zit en wat de techniek intussen kan.
De techniek moet het primaire zorgproces goed gaan ondersteunen. Er moet een stroom van data tussen de verschillende zorgverleners komen, daar waar dat gewenst is en dat ten goede komt aan de cliënt/patiënt. Waarbij uiteraard heel veel oog is voor privacy en security rondom die data. Dat is een stevige uitdaging”, aldus Dorine.