Methode & infrastructuur

Vragen & antwoorden

Kan ik als zorgverlener in mijn eigen systeem blijven werken en wordt dit aangepast?

Ja, je kunt in je eigen systeem blijven werken. In je systeem kun je– indien geautoriseerd door de cliënte- de juiste gegevens op het juiste moment oproepen en inzien. Importeren wordt in een later stadium ook mogelijk. Je bevindingen voer je in je eigen systeem in, net zoals nu gebeurt.

Er moeten aanpassingen gedaan worden aan de zorgverlenerssystemen. Echter, daar merk je als zorgverlener niet veel van. De veranderingen en de aanpassingen zitten vooral onder de motorkap, op de manier waarop de informatie ontsloten en ter beschikking gesteld wordt aan de systemen van andere zorgverleners.

 Om duidelijk te maken hoe het onder de motorkap werkt en hoe de informatiestromen eruit komen te zien, hebben we een animatie gemaakt:

Waar staan de gegevens opgeslagen?

Net als nu: in de systemen van de zorgverleners. Voor meer informatie hierover bekijk je deze animatie:

 Cliënten hebben de regie over hun eigen gegevens. Zij geven zorgverlener(s) toestemming voor het mogen delen van de gegevens. 

Helpt VIPP Babyconnect de geboortezorg met een landelijke ICT-oplossing of aanpak?

Iedere regio kiest voor de implementatie van digitale gegevensuitwisseling zelf voor de beste oplossing.

Het programmabureau van VIPP Babyconnect ontwikkelt in samenwerking met vele partijen voorbeelden of scenario’s.

De oplossing of aanpak die een regio kiest, moet voldoen aan de eisen en voorwaarden in het framework.

Wanneer een regionaal partnerschap gebruik maakt van een subsidie om digitale gegevensuitwisseling te realiseren, moet het partnerschap zich aan de subsidievoorwaarden houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de oplossing of aanpak aan moet sluiten op de bestaande informatiestandaarden en outcomedoelen.

Hierdoor kunnen ook gegevens buiten de regio’s én buiten de geboortezorg worden uitgewisseld.

Wat is interoperabiliteit?

Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Daarvoor moeten systemen, afspraken en randvoorwaarden op elkaar aansluiten.

Dat noem je ook wel interoperabiliteit. Interoperabiliteit is de mogelijkheid van zelfstandige, niet gelijke organisaties, partijen, eenheden, systemen of individuen om met elkaar samen te werken, te communiceren en informatie uit te wisselen. In deze factsheet is het model uitgelegd.

Wat is het handboek technische architectuur?

Het handboek technische architectuur beschrijft hoe gegevensuitwisseling gerealiseerd kan worden en legt daarmee de nadruk op de onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel: applicaties en IT infrastructuur

Dit handboek is bedoeld voor ICTleveranciers in de geboortezorg, ziekenhuizen en regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’sen andere betrokkenen die werken aan het implementeren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg volgens het Framework dat hoort bij VIPP Babyconnect.

Klik hier om naar het handboek technische architectuur te gaan.

Wat zijn zibs?

Zorginformatiebouwstenen (zibs) vormen de basis voor standaardisatie van zorginformatie. Zibs delen als het ware informatie op in herbruikbare onderdelen.

De term zib wordt gebruikt voor twee verschillende begrippen, namelijk de definitie en de werkelijke invulling, de zogenaamde ‘instance.’

Zib als definitie: hoe, dus in welke structuur, moet de informatie gedefinieerd moet worden?

Bijvoorbeeld de Zib patiënt bestaat uit de volgende structuur: BSN, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geb. datum. Een zib-definitie beschrijft nauwkeurig wat er moet worden vastgelegd, en hoe dat moet worden vastgelegd. De zib-definities zijn voorzien van een standaardcode.

Zib als invulling, dus ‘instance’: Dit is een setje van de daadwerkelijke ingevulde gegevens dat vastgelegd is volgens zib-definitie. Om weer zib patiënt als voorbeeld te nemen:  123456789, Ineke, Jansen, van der, 15 mei 1992.

Meer informatie over zibs vind je hier>>>

Bekijk voor meer informatie deze animatie:

Heeft u een vraag die er niet tussenstaat?

14 + 1 =