Handboek Technische Architectuur

Let op! Het handboek wordt momenteel herzien. De inhoud in het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel is het meest actueel en leidend. Neem contact op met Toon Wezenberg wanneer je meer wil weten over applicaties en IT-infrastructuur.

Het handboek technische architectuur beschrijft hoe gegevensuitwisseling gerealiseerd kan worden en legt daarmee de nadruk op de onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel: applicaties en IT infrastructuur

Dit handboek is bedoeld voor ICTleveranciers in de geboortezorg, ziekenhuizen en regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) en andere betrokkenen die werken aan het implementeren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg volgens het Framework dat hoort bij VIPP Babyconnect.

Verschil tussen het Handboek Technische Architectuur Babyconnect en de andere handboeken

Om de implementatie van gegevensuitwisseling in de geboortezorg in de regio’s mogelijk te maken, werkt het programmabureau van VIPP Babyconnect met verschillende documenten en handboeken die ieder een ander focuspunt hebben:

Het Framework is het startpunt van VIPP Babyconnect. Het stelt de kaders om tot een gezamenlijke aanpak te komen die voor de hele geboortezorg werkt.

In het Functioneel Ontwerp staan de eisen van alle gebruikers met betrekking tot de digitale gegevensuitwisseling centraal: wat willen zij op welk moment zien.

De Roadmap 2019-2022 toont welke stappen er nodig zijn binnen de geboortezorg in Nederland om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken. Dankzij de Roadmap hebben alle betrokken partijen inzicht wat er de komende jaren gedaan moet worden om in 2022 digitale gegevensuitwisseling te realiseren in de geboortezorg.

Het Handboek Interoperabiliteit Babyconnect beschrijft de elementen die nodig zijn voor uitwisseling van gegevens, omschreven volgens de lagen van het interoperabiliteitsmodel. Bij dit handboek wordt de nadruk gelegd op wet- en regelgeving, security, privacy en governance, standaarden en profielen, certificering (de alle lagen overstijgende ‘pilaren’) en de lagen organisatiebeleid, zorgproces en informatie.

Het Handboek Technische Architectuur Babyconnect beschrijft hoe gegevensuitwisseling gerealiseerd kan worden en legt daarmee de nadruk op de onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel: applicaties en IT infrastructuur.

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel bevat technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie die nodig zijn om gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling van geboortezorg te bereiken.

Heb je een vraag over de technische architectuur?

Neem dan contact op met Toon Wezenberg, manager R&D.