Kennistafel JGZ goed bezocht

Kennistafel JGZ goed bezocht

De grote opkomst bij de eerste kennistafel over de uitwisseling van gegevens van de geboortezorg naar de jeugdgezondheidzorg (JGZ) geeft aan dat het onderwerp leeft. Dat bleek ook uit de waardevolle vragen en opmerkingen van de deelnemers uit de JGZ. Er liggen nog...

Kennistafel uitwisseling JGZ en geboortezorg

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren zijn in 2020 landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Eén van de afspraken is het uitvoeren van een impactanalyse. Deze analyse is inmiddels...
Uitwisseling met JGZ onder de loep

Uitwisseling met JGZ onder de loep

Hoe kijken cliënten en zorgverleners naar de gegevensuitwisseling van en naar de jeugdgezondheidszorg? Wat vinden zij daarin belangrijk en wat is er nodig? Deze vragen kwamen aan bod tijdens de eindgebruikersbijeenkomst op 11 mei. Tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst...