1. Nieuws
  2. Uitwisseling met JGZ onder de loep

Uitwisseling met JGZ onder de loep

12 mei 2021

Hoe kijken cliënten en zorgverleners naar de gegevensuitwisseling van en naar de jeugdgezondheidszorg? Wat vinden zij daarin belangrijk en wat is er nodig? Deze vragen kwamen aan bod tijdens de eindgebruikersbijeenkomst op 11 mei. Tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst van de eindgebruikersgroepen cliënten en zorgverleners is veel inzicht en informatie opgehaald. Hiermee kan de uitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg nog beter worden aangesloten op de eisen en wensen van eindgebruikers. De inzichten zullen ook terugkomen op de speciale webpagina die voor de JGZ is ingericht.

In de uitwisseling van gegevens tussen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en geboortezorg maken de eindgebruikers onderscheid tussen medische gegevens en sociale aspecten. “Ik zou best meer willen weten over bijvoorbeeld sociale problematiek, zoals hoe de opvoeding van andere kinderen in het gezin loopt”, vertelt een zorgverlener. “Daarbij is de autonomie van ouders wel belangrijk. Iedereen doet het op zijn eigen manier”, vult een andere zorgverlener aan.

Het dossier

Op dit moment wordt er vanuit de JGZ veel informatie gevraagd aan de kraamvrouw en haar partner. Terwijl zij andere dingen aan het hoofd hebben. “Het zou helpen om het dossier al in te kunnen zien. Daardoor hoeven we het gesprek niet opnieuw te doen”, aldus een medewerker van de JGZ. Tijdens de bijeenkomst was het dossier veelvuldig onderwerp van gesprek. De moeder heeft een dossier. Na de geboorte hangt de verloskundige daar een baby-dossier aan waarin de gegevens van de baby worden genoteerd. Ook binnen de JGZ wordt een kind-dossier aangemaakt. Er wordt geen gebruik gemaakt van een gezinsdossier. Vanuit de organisaties in de geboortezorg wordt hier wel naar gekeken. Een cliënt: “Een kind staat, zeker de eerste paar jaar, niet los van moeder, vader en eventueel broertjes en zusjes. Zijn we inderdaad niet op zoek naar een kinddossier?” Op het moment dat je alles koppelt, vergroot dit volgens de deelnemers wel de kans op irrelevante informatie. En voor zorgverleners is het soms ook fijn om niet alles te weten: “We moeten zorgvuldig nadenken over wat we wel of niet delen en hoe lang gegevens naar boven komen.”

Input eindgebruikers

Er zijn veel vragen en inzichten en vragen boven gekomen. Zo vraagt het perinataal huisbezoek van de JGZ ook om vastlegging en uitwisseling van gegevens.

Informatie voor JGZ verzameld

Relevante informatie over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg voor de JGZ is verzameld op een webpagina op het digitale platform van VIPP Babyconnect. Op deze pagina zijn links te vinden naar het laatste nieuws, verhalen uit de praktijk én landelijke afspraken en ontwikkelingen. Ook vind je er algemene informatie over veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het is dé plek iedereen die op de hoogte willen blijven over de ontwikkelingen rond de JGZ.