1. Nieuws
  2. Kennistafel JGZ goed bezocht

Kennistafel JGZ goed bezocht

12 juli 2021

De grote opkomst bij de eerste kennistafel over de uitwisseling van gegevens van de geboortezorg naar de jeugdgezondheidzorg (JGZ) geeft aan dat het onderwerp leeft. Dat bleek ook uit de waardevolle vragen en opmerkingen van de deelnemers uit de JGZ. Er liggen nog veel vraagstukken die moeten worden opgelost, bijvoorbeeld over het BSN van het kind, toestemming en privacy. Daarnaast was goed te zien dat er ook al flinke stappen zijn gemaakt. De impactanalyse die is gedaan en de praktijktest die is uitgevoerd zijn, brengt digitale gegevensuitwisseling tussen de geboortezorg en JGZ dichterbij.

De bijeenkomst voor medewerkers van de JGZ werd bezocht door meer dan 30 belangstellenden. Een mooie mix van verpleegkundigen, adviseurs en projectleiders kreeg een toelichting over de stand van zaken van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en met het programmaVIPP Babyconnect. Ook de impactanalyse die is uitgevoerd, werd besproken. In deze analyse zijn stappen geformuleerd die op korte of op lange termijn kunnen worden gezet. Een aantal deelnemers gaf aan dat deelname aan een regionaal partnerschap niet altijd makkelijk is voor een jgz-organisatie.

Vragen

Daarnaast kregen zij met een demo van leverancier ZWConnect inzicht in wat technisch mogelijk is in de uitwisseling van de geboortezorg naar de JGZ. De overdracht kan door een DOB-file. Daarnaast liet leverancier Eljakim (Iuvenelis) zien hoe gegevens door een JGZ-zorgverlener te zien zijn. Dat uitwisseling technisch kan, was goed om te zien. Daarbij roept dit natuurlijk ook nog veel vragen op waarover de geboortezorg- en JGZ-partijen zich nog moeten buigen. Er kwamen bijvoorbeeld vragen over het burgerservicenummer van het kind dat waarschijnlijk nodig is voor de overdracht. Ook over de toestemming en privacy kwamen terechte vragen.

Animo

De aandachtspunten, opmerkingen en vragen van de deelnemers worden meegenomen in het overleg tussen VIPP Babyconnect en de JGZ-partijen. Er is bovendien veel animo voor een vervolg op deze kennistafel. Er wordt contact gelegd tussen projectleiders in de regio en de JGz-organisaties om samen te werken en voor de informatievoorziening. Over een vervolg op deze kennistafel word je op de hoogte gehouden op de pagina die speciaal voor de JGZ is ingericht: gebruikers.babyconnect.org/jgz

Benieuwd naar de algemene presentatie? Je vindt hem hier. Of bekijk de presentatie van de demo. Tijdens de kennistafel werden via Mentimeter vragen gesteld aan de deelnemers. Lees hier de uitkomsten van deze vragen.