1. Nieuws
  2. Concept impactanalyse gegevensuitwisseling JGZ en geboortezorg besproken

Concept impactanalyse gegevensuitwisseling JGZ en geboortezorg besproken

26 januari 2021

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren zijn in 2020 landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Een van de afspraken was dat er een impactanalyse wordt gemaakt. Deze concept impactanalyse werd op 18 januari in een digitale informatiesessie voorgelegd aan verschillende JGZ- en geboortezorgpartijen, VWS, VNG, VZVZ, Nictiz, Groeigids, leveranciers en anderen.

 

Henk Slotboom, projectleider impactanalyse, gaf de aanwezigen een beeld van de korte en lange termijnoplossing om digitale gegevens over te dragen van de geboortezorg naar de JGZ. In 2016 is een overdracht-set vastgesteld door de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. De eerste stap is een eenzijdige uitwisseling, maar dat moet een multilaterale uitwisseling worden. VIPP Babyconnect kan als versnellingsprogramma gericht op het gestandaardiseerd veilig digitaal uitwisselen van gegevens daarbij helpen. Binnen de scope van VIPP Babyconnect valt ook de overdracht naar de JGZ. Tijdens deze bijeenkomst en de eerdere bijeenkomsten werd duidelijk dat iedereen in die versnelling wil komen. Voor de korte termijn richten we ons op de overdracht-set die gedigitaliseerd moet gaan worden. Binnen de impactanalyse loopt een proof of concept met twee JGZ-leveranciers over de overdracht-set. Daarna wordt de impactanalyse afgerond en is deze klaar om voorgelegd te worden aan bestuurlijk overleg. Naar verwachting worden de uitkomsten half februari aan de koepels en de achterban voor gelegd.

 

Noodzaak
Via Mentimeter werden de deelnemers gevraagd naar de noodzaak, voordelen en de knelpunten die zij zien met betrekking tot de gegevensoverdracht tussen geboortezorg en JGZ. Bij noodzaak kwamen vooral de begrippen samenwerking, juistheid, compleetheid, privacy en efficiëntie naar voren. Als voordelen werden onder andere snelheid, veiligheid, gemak, en de juiste gegevens op de juiste plek genoemd. Bij knelpunten/uitdagingen kwamen standaardisatie, koppelingen, samenwerking, privacy naar voren.

 

Interactief
Het was een goede, interactieve bijeenkomst, waarbij veel informatie werd gegeven en er ook veel vragen werden gesteld. De deelnemers kwamen uit allerlei geledingen van de geboortezorg en de JGZ die met de overdracht naar de JGZ te maken hebben.