Module Innovatie- en Beheercyclus

  1. Samen bouwen
  2. Trainingen
  3. Module Innovatie- en Beheercyclus

Als je met elkaar veilig en digitaal gegevens wilt uitwisselen, moet je afspraken maken over hoe je dit wilt organiseren, bewaken en beheren. Verschillende partijen binnen de geboortezorg werken samen aan de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Deze module geeft hier meer uitleg over.

;

Innovatie- en Beheercyclus

In deze module wordt uitleg gegeven over de Innovatie-en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. De focus ligt op wat er wordt bedoeld met een I&B cyclus, waarom er een landelijke I&B cyclus nodig is en hoe deze eruit gaat zien. Ook wordt antwoord gegeven op vragen als:

  • Hoe komt de cyclus tot stand? Welke partijen denken mee?
  • Hoe wordt de cyclus straks in de praktijk gebruikt?
  • Wat ga ik regionaal merken van een landelijke I&B cyclus?
  • Welke verwachtingen liggen er daarbij op landelijk en regionaal niveau als het gaat om innoveren en beheren binnen de digitalisering van gegevensuitwisseling.

Deze module is voor projectleiders van regionale partnerschappen en andere geïnteresseerden.

Meer weten?

In een factsheet wordt de Innovatie -en Beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg uitgelegd.

v

Vragen?

Heb je nog vragen over trainingen of modules, stuur dan een e-mail naar info@carecodex.org.