Module eindgebruikersgroepen

  1. Samen bouwen
  2. Trainingen
  3. Module eindgebruikersgroepen

Eindgebruikers spelen een belangrijke rol bij veilige digitale gegevensuitwisseling. In deze module lichten we de vier eindgebruikersgroepen en het werken met deze groepen toe. Ook gaat deze module dieper in op de rol van de eindgebruikers en de eindgebruikersorganisatie.

;

Eindgebruikersgroepen

VIPP Babyconnect maakt onderscheid tussen vier eindgebruikersgroepen:

  1. cliënten
  2. zorgverleners
  3. zorgorganisaties/zorgnetwerken
  4. data-analisten/onderzoekers.

Wat houdt het werken met de eindgebruikersgroepen in? Hoe kan je deelnemen aan de eindgebruikersgroepen? Welke rol hebben de eindgebruikersgroepen in het VIPP programma?

Deze module is bedoeld voor projectleiders van regionale partnerschappen. Hoe kun je eindgebruikers in jouw regio hierin meenemen? En hoe gaan we zowel landelijk als regionaal samenwerken?

Deze module kan in een webinar of presentatie uitgelegd worden en is op aanvraag beschikbaar.

Meer weten?

In de factsheet eindgebruikersgroepen en een infographic eindgebruikersgroepen beschikbaar.
Ook is er een visiedocument eindgebruikers beschikbaar.

v

Vragen?

Heb je nog vragen over trainingen of modules, stuur dan een e-mail naar info@carecodex.org.