1. Nieuws
  2. Stevig fundament gelegd voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Stevig fundament gelegd voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

12 februari 2024

Het eerste strategisch overleg in het kader van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) was nu al ‘historisch’ te noemen. Maandag 29 januari jl. hebben namelijk de vertegenwoordigers uit de geboortezorg gezamenlijk besluiten genomen die bepalend zijn voor de toekomst van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Aanwezig waren Bo Geboortezorg, BEN, KNOV, NVK, NVOG, de Federatie van VSV’s en de kwartiermaker eindgebruikersorganisatie als vertegenwoordiging voor de eindgebruikers-kerngroep in oprichting.

Unaniem groen licht voor organisatiestructuur DIG
Na afronding van het subsidieprogramma VIPP Babyconnect (eind 2024) wordt de organisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg duurzaam geborgd binnen het DIG. In voorbereiding hierop moeten de verschillende rollen en bijbehorende beheeractiviteiten vastgesteld en ondergebracht worden. Het voorstel voor toekomstig beheer en de nieuwe organisatiestructuur bouwt voort op een eerder advies en uitgebreide feedback van landelijke en regionale vertegenwoordigers. Een van de sleutelmomenten tijdens dit strategische overleg was de goedkeuring van de nieuwe organisatiestructuur van het DIG. Alle aanwezigen gaven unaniem groen licht op de voorgestelde structuur. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg.

De rol van functioneel beheerder is een van de belangrijke rollen om over te dragen, deze is nu belegd bij de kwartiermaker functioneel beheer bij het landelijk programmabureau VIPP Babyconnect. In het strategisch overleg werd voorgesteld deze rol over te dragen aan de Federatie van VSV’s. Alle aanwezige vertegenwoordigers gaven hier unaniem akkoord op. De uitdagingen en de behoefte aan intensieve ondersteuning voor de Federatie van VSV’s, gezien hun hiermee aanzienlijk groeiende takenpakket, werd door de aanwezigen onderkend. Het landelijk programmabureau gaat de voorbereidingen voor de overdracht organiseren. Het bestuur van de federatie is akkoord met dit voorstel, onder de voorwaarde dat de leden op de ALV in maart ook hun akkoord geven.

Akkoord verdere ontwikkeling PWD
Het tweede agendapunt behandelde het technisch advies voor de doorontwikkeling van de informatiestandaard PWD (Perinataal Woordenboek & Dataset). Dit advies is opgesteld door Nictiz en  tijdens het overleg verder door hen toegelicht. De doorontwikkeling is nodig zodat zorgbreed alle digitale gegevensuitwisseling op elkaar aansluit. Ondanks dat het advies nog enkele essentiële onderdelen mist, waaronder de impact op zorgprocessen en kosten, werd er unaniem akkoord gegeven voor verdere ontwikkeling. Communicatie en de vertaling naar de eindgebruiker is daarbij als belangrijk aandachtspunt genoemd.

Overeenstemming MedMij werkagenda PGO
Het derde agendapunt bracht de MedMij werkagenda onder de aandacht. Het ministerie van VWS heeft aan MedMij de opdracht gegeven om eind 2023 een werkagenda voor Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO) te creëren. De geboortezorgsector heeft zich ook aangesloten bij de al deelnemende sectoren. Het doel van de werkagenda is komen tot een goed gevuld PGO waarin zoveel mogelijk gegevens beschikbaar zijn voor de cliënt/patiënt. Een van de vervolgacties is de inrichting van een zogenaamde deelnemersraad waarin alle deelnemende sectoren vertegenwoordigd zijn. De aanwezige leden van het DIG gaven tijdens het strategisch overleg groen licht om zich door de kwartiermaker functioneel beheer te laten vertegenwoordigen (met mandaat) in de deelnemersraad.

Met deze veelbelovende stappen is het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg weer een stapje dichterbij gekomen om na de subsidieperiode een toonaangevende rol te spelen in de doorontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Heb je vragen over het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg stuur dan een bericht aan: functioneelbeheer@geboortezorg.org.

Wil je meer weten over de kerngroep van eindgebruikers die opgericht wordt, of heb je andere vragen voor de kwartiermaker eindgebruikersorganisatie; laat het ons weten via: eindgebruikers@geboortezorg.org