1. Nieuws
  2. Toekenning overbruggingsgelden duurzame bekostiging en aanpassing outcomedoelen

Toekenning overbruggingsgelden duurzame bekostiging en aanpassing outcomedoelen

18 april 2024

Recent heeft Stichting CareCodex de toezegging van het Ministerie van VWS ontvangen dat voor het jaar 2025 de benodigde overbruggingsgelden zijn vrijgemaakt voor een goede borging van het VIPP Babyconnect programma. Het betreft een overbrugging tot 2026. Vanaf dan worden de kosten voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg onderdeel van de NZa tarieven. Deze gelden zijn cruciaal voor een goede borging van het VIPP Babyconnect programma.

Van VIPP Babyconnect naar WEGIZ verplichting
Het VIPP Babyconnect programma loopt formeel op 31 december 2024 af. Het programma is een voorloper op de komende WEGIZ verplichting; de wettelijke verplichting tot digitale gegevensuitwisseling in de zorg waar alle zorgaanbieders aan moeten voldoen. De WEGIZ is voor zorgaanbieders een belangrijk kader om richting de leveranciers duidelijkheid te geven in de wensen en eisen rondom digitale gegevens. Met als uiteindelijk doel een bijdrage te leveren aan betere zorg voor (aanstaande) moeder en kind.

De WEGIZ wordt, zoals het ernaar uitziet, vanaf 2026 een feit voor de geboortezorgsector. Alle werkzaamheden in het kader van VIPP Babyconnect zijn ook voorbereidende activiteiten op die komende verplichting.

Uitbreiding opbouw NZa-tarieven
De NZa-tarieven zijn bedoeld om alle kosten van verzekerde zorg te dekken. In de huidige NZa-tarieven zijn de specifieke ICT kosten en samenwerkingskosten (governance, beheer en onderhoud) voor digitale gegevensuitwisseling nog niet opgenomen. De huidige begrote kosten die daar mee gemoeid zijn voor 2025 komen uit op een totaalbedrag van 4,1 miljoen. De NZa geeft aan dat per 1 januari 2026, op basis van kostenonderzoek en maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), nieuwe tarieven zijn vastgesteld.

Overbrugging NZa tarieven – toekenning aanvullende subsidie
Vanwege het belang en omdat de geboortezorgsector grote stappen heeft gezet en veel inzet heeft getoond in de realisatie van digitale gegevensuitwisseling, wil VWS  de implementatie van gegevensuitwisseling in de geboortezorg in 2025 actief blijven stimuleren. VWS heeft gezocht naar een oplossing om de periode te overbruggen tot het nieuwe NZa tarief is gerealiseerd. Het ministerie stelt daarom 4,1 miljoen euro beschikbaar, aanvullend op de huidige subsidie. In de komende weken wordt de verdere uitwerking en formalisering richting de aanpassing van de beleidsregel uitgewerkt.

Aanpassing outecomedoelen
In de aanpassing van de beleidsregel worden ook de nu geldende outcomedoelen aangepast aan de huidige ontwikkelingen en de technische haalbaarheid voor alle regionale partnerschappen. Hierover houden we je uiteraard op de hoogte.

Meer weten?
Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@carecodex.org.