1. Nieuws
  2. Succesvolle aftrap eindgebruikersorganisatie

Succesvolle aftrap eindgebruikersorganisatie

25 januari 2024

‘Wat een positieve sfeer, interessante vragen, leuk dat er zo veel opbouwende ideeën waren en dat iedereen naar elkaar luisterde’, zijn enkele reacties van de enthousiaste deelnemers die op 10 januari in Amersfoort samen kwamen voor een inspirerende Eindgebruikersdag. Samen is gekeken hoe we een eindgebruikersorganisatie kunnen opzetten die niet alleen participeert, maar ook actief de koers bepaalt voor de toekomst van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De eerste stap is gezet!  

De deelnemers zijn aan de hand van interviews en presentaties door diverse (gast)sprekers meegenomen in onderwerpen als ‘De droom van de eindgebruikersorganisatie’, ‘Hoe creëren wij beweging?’ en ‘De rol van een zorgverlener op iemands levenspad’. Om vervolgens zelf aan de slag te gaan in twee themasessies.

Nadruk op leiderschap van eindgebruikers
In een wereld waar digitale gegevensuitwisseling de nieuwe standaard is, ligt de nadruk op het leiderschap van eindgebruikers. Essentiële vragen werden besproken, zoals: Hoe organiseer je een eindgebruikersorganisatie waarbij eindgebruikers de koers bepalen? Hoe zorg je ervoor dat informatie relevant en beschikbaar is om de zorg te verbeteren? Deelnemers bespraken hoe prioriteiten gesteld kunnen worden en wat ervoor nodig is om betrokken organisaties en softwareontwikkelaars mee te nemen in de wensen van de eindgebruikers.

Meedenken over innovatie
Daarnaast is meegedacht over een aantal vraagstukken. Want hoe zorg je er nu voor dat straks jouw verbeterpunten snel en effectief worden geïmplementeerd zodat je goed je werk kan uitvoeren? Uiteraard moet de basis goed op orde zijn, je moet ervoor zorgen dat je ideeën gehoord worden en de verbeteringen, innovaties en ideeën moeten snel en effectief worden geïmplementeerd. Met de volgende vragen is hierover nagedacht: Welke strategieën en processen zijn nodig om veranderingen succesvol te introduceren? Hoe willen wij inspraak en besluitvorming plaats laten vinden? Wat is de rol en invloed van de eindgebruiker ten opzichte van landelijke partijen zoals branches en leveranciers? De deelnemers waren niet alleen bereid om verbeteringen voor te stellen, maar ook om concrete stappen te zetten om deze te realiseren. Heel veel dank hiervoor!

Het vervolg
Alle informatie en het opgehaalde materiaal wordt nu verwerkt en begin februari publiceren wij de bevindingen en conclusies. Zo zetten we gezamenlijk een belangrijke stap richting de vormgeving van een toekomstgerichte eindgebruikersorganisatie voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Wil jij ook meedenken?
Heb je vragen of ben je nieuwsgierig naar meer informatie over de eindgebruikersorganisatie? Of wil meedenken over de vormgeving van de eindgebruikersorganisatie, stuur dan een mail naar eindgebruikers@geboortezorg.org. We horen graag van je.