1. Nieuws
 2. Bijeenkomst veldondersteuners mei 2020

Bijeenkomst veldondersteuners mei 2020

8 mei 2020


Kort maar krachtig!

Iedere eerste donderdag van de maand komen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Op 7 mei was dit weer een digitale bijeenkomst. De vragen die spelen in het veld zijn besproken en er is geïnventariseerd waar de partijen mee bezig zijn als het gaat om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het programmabureau Babyconnect heeft de partijen geïnformeerd over de stand van zaken. Hieronder staat een beknopte samenvatting van wat is besproken en de link naar de presentatie:

 • Het programmabureau Babyconnect heeft voor de (potentiële) projectleiders, vaak vanuit een RSO of ROS, digitale bijeenkomsten opgezet. Er is veel animo goed bijgepraat te worden en kennis te delen. Bij het overleg op 24 april was VWS te gast in een digitale bijeenkomst om de beleidsregel toe te lichten. Tijdens een technische bijeenkomst op 28 april heeft regio Noord Holland Noord de “zonnekaart” (een roadmap voor de regio) toegelicht. Daarnaast kwamen de landelijke (technische) ontwikkelingen vanuit het programmabureau aan de orde.
 • Er is een VIPP-breed overleg geweest met MedMij en daar is geïnventariseerd welke onderwerpen er VIPP-breed liggen om met MedMij te bespreken. DVZA en PGO pilots zijn thema’s waar alle VIPP’s mee bezig zijn. Dit krijgt een vervolg.
 • Het uitwisselingplatform van CareCodex blijft dit jaar klaar staan voor de regio’s om gebruik van te maken. Er zijn regio’s die dit platform hebben opgenomen in hun protocollen.
 • Er heeft een voortgangsgesprek tussen VWS en het programmabureau over het eerste kwartaal van 2020 plaatsgevonden.
 • De prioriteiten vanuit de landelijke (technische) ontwikkelingen zijn toegelicht. Voor de zomer staat er in de planning om uitwerking architectuur, afsprakenstelsel, technisch implementatieplan, de handreiking voor keuze van leveranciers en usecases op te leveren.
 • Op 24 april vond een gebruikersgroep cliënten plaats waarvan het tweede deel op 8 mei plaatsvindt. Het onderwerp is de PGO en deze digitale bijeenkomsten zijn samen met MedMij georganiseerd. Op 20 mei a.s. komt de gebruikersgroep zorgorganisaties digitaal bijeen en op 9 juni de gebruikersgroep zorgverleners. De jaarplanning van de gebruikersgroepen vind je hier.
 • Bo geboortezorg gaat verder met de dataset Kraam. Met Nictiz en VIPP Babyconnect worden de vervolgstappen besproken.
 • Regio Noord Holland Noord is van start met het implementatieproject. Het wachten is op de subsidietoewijzing door VWS.
  Regio Rotterdam Rijnmond neemt uiterlijk eind mei beslissingen over hun subsidieaanvraag. In de tweede tranche zijn er geen subsidie aanvragen ontvangen. De aandacht wordt nu gericht op de derde tranche in november – december 2020.
 • We benoemen de vernieuwde website van Babyconnect. Hier is o.a. het stappenplan voor de regio’s en de landelijke ontwikkeling toegevoegd.
 • In mei volgt een evaluatie van de website met een korte vragenlijst. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via info@babyconnect.org.

De presentatie van deze bijeenkomst vind je hier.

Bo geboortezorg, CPZ, KNOV en Zorgverzekeraars Nederland bedankt voor weer een productieve bijeenkomst! Het volgende veldondersteunersoverleg is gepland op 4 juni van 16:00u – 17:30u en vindt weer digitaal plaats.

Ben je geïnteresseerd in het veldondersteunersoverleg, mail naar: info@carecodex.org

Data/tijden 2020:

Donderdag 4 juni 16.00 – 17.30

Donderdag 2 juli 8.00 – 9.30

Donderdag 6 augustus 16.00 – 17.30 (optioneel i.v.m. vakantieperiode)

Donderdag 3 september 8.00 – 9.30

Donderdag 1 oktober 16.00 – 17.30

Donderdag 5 november 8.00 – 09.30

Donderdag 3 december 16.00 – 17.30

Iedere maand organiseert VIPP Babyconnect een overleg met veldondersteuners. Dit zijn medewerkers van CPZ, Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, VSV-Federatie, Patiëntenfederatie, ZN, RIVM, Actiz, NCJ, GGD GHOR.

Door dit overleg zijn de deelnemers gelijktijdig op de hoogte van dezelfde en meest recente informatie en hebben zij de gelegenheid om vragen te stellen, ook namens hun achterban.