Ontwikkeling

Voor zorgverleners is het onderling uitwisselen van digitale gegevens een langgekoesterde wens. Op dit moment delen veel zorgverleners informatie via papieren documenten of bellen ze elkaar om informatie door te spreken.
Ook worden gegevens doorgefaxt en verstuurd via zorgmail. Dit vergroot de kans dat zorgverleners moeten werken met versnipperde, onvolledige en gedateerde informatie. Dit is een ongewenste situatie.  


Wettelijke verplichting en zorgstandaard

Niet alleen zorgverleners koesteren de wens om gegevens digitaal uit te wisselen, ook vanuit de overheid wordt dit gestimuleerd. Zo is er anno 2020 een wet in de maak die digitale gegevensuitwisseling in de zorg verplicht. Ook vormt digitale gegevensuitwisseling een belangrijk onderdeel in de landelijke zorgstandaard integrale geboortezorg.

 

Onderzoek en ontwikkeling om gegevensuitwisseling voor elkaar te krijgen

Om digitale gegevensuitwisseling te bereiken binnen de geboortezorg is VIPP Babyconnect gestart. VIPP staat voor versnellingsprogramma informatiedeling tussen patiënt en professional binnen de geboortezorg.

Via VIPP Babyconnect wordt er gewerkt aan het verwezenlijken van de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste cliënt en zorgverlener. Om dit voor elkaar te krijgen is er onderzoek en ontwikkeling nodig. Op deze pagina’s vind je informatie hierover.

Voor wie? 

Deze informatie op deze en volgende pagina’s richt zich op leveranciers en andere betrokkenen bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de regio (zoals projectleiders, deelnemers werkgroepen ICT, bestuurders, etc.)

Tip! Kijk eens in de toolkit

In de toolkit vind je relevante informatie in o.a.:

Meer weten?

Wil je meer weten over digitale ontwikkelingen? Neem dan contact op met Toon Wezenberg, manager Research & Development