1. Nieuws
  2. Vanaf 1 juli 2020 kan het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel geraadpleegd worden

Vanaf 1 juli 2020 kan het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel geraadpleegd worden

1 juli 2020

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel bevat technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie die nodig zijn om gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling van geboortezorg te bereiken.

Interoperabiliteit als leidraad voor het afsprakenstelsel

Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat je informatie eenduidig vastlegt en uitwisselt. Om dit voor elkaar te krijgen moeten systemen, gemaakte afspraken en randvoorwaarden op allerlei niveaus[1] op elkaar aansluiten; van beleid tot IT-infrastructuur. Deze niveaus moeten daarbij allemaal voldoen aan de wetgeving, privacy en geldende standaarden.

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel beschrijft op alle niveaus wat er nodig is om deze onderlinge samenhang of interoperabiliteit te bereiken voor de geboortezorg. Ook vind je er specificaties, richtlijnen en een beschrijving van alle rollen en verantwoordelijkheden.

Aan de slag met het afsprakenstelsel

Met dit afsprakenstelsel kunnen leveranciers en regionale partnerschappen concreet aan de slag:

  • Leveranciers van zorginformatiesystemen en integratiesystemen (bijvoorbeeld vertaalmodules en indexen) kunnen starten met het ontwikkelen en implementeren van de benodigde techniek
  • Regionale partnerschappen kunnen het stelsel raadplegen om te weten welke afspraken en specificaties bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen in de beleidsregel. Daarnaast vinden zij in het afsprakenstelsel een houvast voor keuze voor een architectuurscenario. Ook kunnen zij het stelsel raadplegen voor specificaties en afspraken voor implementatie in de regio.
Doelgroepen

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel is opgesteld voor met name de volgende doelgroepen:

  • Regionale samenwerkingsverbanden
  • Regionale partnerschappen
  • Landelijke (geboorte)zorgorganisaties
  • Organisaties en programma’s gericht op digitale informatie-uitwisseling in de zorg
  • Leveranciers van zorginformatiesystemen en integratiesystemen

De vier gebruikersgroepen van VIPP Babyconnect (Cliënten, Zorgverleners, Zorgorganisaties, Data-analisten & statistiekbeheerders) zijn betrokken bij de totstandkoming van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel.

Voor een overzicht van de bij VIPP Babyconnect betrokken landelijke en regionale partijen klik hier.

Samenhang afsprakenstelsel met andere documenten

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groter geheel dat voldoet aan de kaders die worden gesteld door het Framework 2018 – 2022 Realisatie Digitaal Informatie Delen in Geboortezorg Nederland. Het afsprakenstelsel borduurt voort op de onderdelen van de toolkit.

[1] Het gaat hier om de niveaus van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz: https://www.nictiz.nl/standaardisatie/interoperabiliteit/

Doe mee met de consultatieronde


Het denken gaat altijd door
Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel is tot stand gekomen in afstemming met experts, vertegenwoordigers van gebruikersgroepen, Nictiz, MedMij, Twiin, RSO Nederland en leveranciers van zorginformatiesystemen en integratieoplossingen. Want bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt.

Doe mee! Consultatie VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel
Wil je meehelpen om het afsprakenstelsel nog beter te maken? Geef je dan op voor de consultatieronde, via info@carecodex.org. Tijdens deze ronde vragen we je om artikelen te lezen en reviewen. De consultatieronde loopt van 8 juli tot 15 september. Samen weten we meer. Samen komen we verder.