Betrokken partijen

VIPP-programma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling. Om dit te bereiken werken veel partijen samen. Hieronder de betrokken partijen op landelijk en regionaal niveau.

Landelijk

Landelijk worden door het VIPP-programma en veel andere betrokken partijen alle randvoorwaarden en ontwikkelingen geregeld die nodig zijn om digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten én tussen zorgverleners onderling de regio te realiseren.

De betrokken landelijke partijen zijn (in willekeurige volgorde):

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Medmij, Registratie aan de Bron, College Perinatale Zorg (CPZ), Perined, Nictiz, Federatie van VSV’s, Stichting CareCodex, RSO Nederland, VZVZ, Twiin, Medmij, GGD GHOR Nederland, NVOG, Bo geboortezorg, Actiz, NVZ, NVK, NFU, Zn, Patiëntenfederatie Nederland, NCJ, KNOV.

In de regio

Regionaal partnerschap

Het regionaal partnerschap voert de werkzaamheden uit die bijdragen aan de daadwerkelijke implementatie van digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en hun cliënt/patiënt.

In een regionaal partnerschap:

  • Zitten minimaal drie verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s), tenzij door uitzonderlijke geografische omstandigheden slechts twee VSV’s in de regio beschikbaar zijn;
  • Zijn bij voorkeur de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of andere aanbieders van jeugdgezondheidszorg bij de samenwerking betrokken.
  • Treedt een penvoerder met een rechtspersoonlijkheid op om de subsidie aan te vragen.
    Dit kan een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) of een gezamenlijke organisatie van VSV’s zijn die de juridische bevoegdheid heeft.

Meer informatie over wat het regionaal partnerschap doet vind je in het stappenplan en in de toolkit bij subsidieaanvraag.

Initiatiefnemers

Voorafgaand aan VIPP-programma Babyconnect gaf VWS aan de stuurgroep, die gevormd werd door RSO Nederland, College Perinatale Zorg, Nictiz, Perined en Stichting CareCodex, de opdracht om het definitieve VIPP-programma op te zetten.

Heb je vragen?

Heb je vragen over de betrokkenheid van andere partijen? Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.

Informatieberaad Zorg

Het Informatieberaad Zorg werkt aan een landelijk en duurzaam informatiestelsel om digitale gegevensuitwisseling in de hele zorgsector te realiseren. Hiervoor zijn 4 outcomedoelen geformuleerd. Deze zijn ook richtinggevend voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Meer informatie vind je op de site van Informatieberaad Zorg>>>