Nieuwe e-learning over een viewer beschikbaar

Nieuwe e-learning over een viewer beschikbaar

Om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren, hoeft er geen nieuw systeem gebouwd te worden. Iedere zorgverlener kan in het eigen zorginformatiesysteem blijven werken, maar toch beschikken over relevante informatie van andere zorgverleners. Er wordt gewerkt...